Sabır (6)

 

13.Allah’ın Rızasına Ermek İçin Sabretmek Gerekir:

“Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır”[1]

Görüldüğü gibi, Allah’ın rızasını kazanmak için, diğer sorumluluklarımızı yerine getirmemizin yanı sıra sabretmemiz de gerekmektedir.

“Rabbinin rızasına ermek için sabret.”[2]

Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İslamiyet’i tebliğ ederken kavminden göreceği eziyetlere sabretmesini emretmektedir. Bu çerçevede İslamiyet’i tebliğ eden alimler de bir takım zorluklara karşı sabretmelidirler.

14.Ceza Vermektense Sabretmek Daha Hayırlıdır:

“Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”[3]

Cezalandırma, ancak misliyle olabilir; intikam hisleriyle mislini aşmak yasaktır. Sabredip cezalandırmaktan vazgeçmek ise daha hayırlıdır; asıl erdem, cezalandırmaktan vazgeçebilmektir.

15.Melekler, Dünyada iken Sabredenleri Cennette Selamla Karşılarlar:

“… (Melekler:) Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler).”[4]

Dünyada iken, gerek Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirme  hususunda gerekse çeşitli zorluklar sırasında sabırlı davranan mü’minler, cennette melekler tarafından selamla karşılanırlar. Bunun anlamı şudur: Artık çektiğiniz sıkıntı ve zorluklar sona erdi, Bundan sonra cennette ebediyen güven, huzur ve bolluk içinde yaşayacaksınız.

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …