Salavat Hakkında

*Allah’ın Resulüne salât etmesi; onu övmesi, gönlünü hakikate açması, ondan razı olması ve ona rahmet etmesi şeklinde olur.
*Meleklerin Hz. Peygamber’e salât etmeleri; onun için dua ve istiğfarda bulunmaları ile gerçekleşir.
Müslümanlar Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât etmek için, adı söylendiğinde onu güzel bir şekilde anıp dua eder ve emirlerini saygı ile karşılarlar.
Allah, resulünü desteklemek, onun önemini ve makamının yüksekliğini hem meleklere hem de insanlara bildirmek için salât getirir. Melekler, Allahın emrine itaat etmek içinin, Müslümanlar ise hem Allah’ın emrine itaat hem de Resulüne biat ve teşekkür görevlerini ifa etmek için salât getirirler.

İnsanın Sorumlu/Mükellef Olmasının Dört Sebebi:
1-Akıl sahibi olduğu için.
2-Özgür irade sahibi olduğu için.
3-Temiz bir fıtratla/vicdan ile yaratıldığı için.
4-Vahiy eseri bilgiler kendisine ulaştığı için.

YOKSULDAN VE YAKIN KOMŞUDAN DAHA ÖNCE:

Kur’an’ı okurken yetimlere iyilik yapmanın kimlere iyilik yapma ile birlikte sayıldığına dikkat etmeliyiz. Allah şöyle buyuruyor:
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (4.Nisa-36)
Farkında mıyız? Allah, yetimlere iyilik yapmamızı anne baba ile akrabadan hemen sonra ve yoksullardan yakın komşudan bile daha önce zikrediyor.

Tahkiki İman

İmanımızı taklidi iman seviyesinden tahkiki iman seviyesine çıkarmak için:
Hem İnandığımız esasları bilmeliyiz hem de inandığımız esasların hikmetlerini bilmeliyiz.

Hz. Hatice

Kureyş kabilesinden olup babası Huveylid, annesi Fatma’dır. Hicretten 68 yıl önce doğmuştur. Hz. Muhammed (s.a.) ile evlendiğinde kendisi kırk, Hz. Muhammed 25 yaşındaydı. Hz. Hatice hem çok zengindi, hem de yüksek bir ahlaka sahipti; bu özellikleriyle, Hz. Muhammed peygamber olduktan sonra, ona çok yardımcı olmuştur. İkinci sorunun cevabında anlatıldığı gibi bu evlilik büyük hikmetlere mebnidir. Hz. Peygamber, bu evlilik sayesinde hem risalet görevinin zor yıllarında eşinden maddi manevi çok yardım gömüş, hem de sonraki evliliklerinin yanlış yorumlanmasının önü kesilmiştir.

TÜRBELER HAKKINDA

1-Türbeleri ziyaret edip onlara dua etmek faydalıdır.
2-Türbelerden bir şey istenmez.
3-Allah’tan onlar gibi iyi insanlar olmayı bize de nasip etmesini isteyebiliriz.
4-Türbeler için kurban adanmaz ve kesilmez.
5-Türbelerin yanındaki ağaçlara bez bağlanarak dilekte bulunulmaz.
6-Türbelerde mum yakmak adanmaz.
7-Türbeye ziyaret için gidilir, piknik amacıyla gidilmesi doğru olmaz.
8-Allah’ın bizi veli kullarının şefaatine nail kılması istenebilir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir