SAPMAK,SAPIK VE SAPIKLIK..

YAZ!
“Önce akdut,karadut-Urmud’uyla gelir yaz;
Sonra sarar bir umut;Çıkar karpuzla kiraz,
Başaklar sarardıkça,ūzūmū sarar bir haz;
Bağbozumu’nda varsın-dönsūn kış ile ayaz.”

(Agah) 

“Sapık,toplumlar tarafından kabul görmüş-dinsel ve örfsel –norm ve nosyonlardan koparak; Kendi-nefsani- aklı ve izanıyla-içinde yaşamış oldukları toplumun hilafına- seçmiş oldukları bir hayat tarzıyla yaşayan/aykırı kişilere verilen bir sıfattır,ki bunların bir kısmı-yaptıkları ve yapabilecekleri aykırı iş ve eylemleriyle-aşikar-bilinen-kader kurbanlarıdır,diğer bir kısmı da,makam ve statülerinin verdiği üstün prestijleriyle-Millet malına karşı alçakça yaptıkları arsızlık ve hırsızlıklarını-gizleyen seçkin/Elit ve sözde namuslu/şerefli üst yönetici, siyasetçisi iş adamı,yüksek bürokrat,sendikacı,sanatçı,gazeteci kodamanlardır..”

Evet..

Sadede gelirsek..

İnsanların,Allah’ın/Din’in emir ve yasaklarıyla içinde yaşamış oldukları kabul görmüş genel ahlaktan-örf Ve adetlerden-kopup ayrılmasına-Sapmak;SAPIK Ve buna aykırı algılayış,duruş ve eylem biçimine de-SAPIKLIK-denir..
Yani..
Sapıklık,bir insanın toplumda kabul görmüş-dinsel/örfsel-emir ve yasaklara aykırı olarak;Kendi başına buyruk-iradesiyle seçip belirlediği hayat tarzına göre- yaşamak istemesidir,ki bunlar topluma aşikar bir zarar vermeseler bile;Sapık/Yoldan sapmış/-çıkmışlar olarak anılırlar..
Ancak..
Esas tehlike,bunlardan-Sapkınlığıyla namussuzluklarını gizlemiş Ve eğitimli, kariyerli titr ve kimlikleriyle de-devletin kurumlarıyla özel İş aleminin-çeşitli kademelerine yerleşerek;Hayasızca ve de pervasızca toplumun mali ve nakdi değerlerini-Beyt-ul Malını-gasp ederek çalıp/çırpan nasipsiz şerefsizlerden kaynaklanır..

Ve ne yazık ki..
Bunları da,kendilerini sahip oldukları siyasal ve sosyal unvan ve yüksek statüleri sebebiyle pek kimse fark etmez,fark etseler bile, onlara karşı-susup korktukları ya da onlardan olabilecek çıkarsal talep ve beklentileri nedeniyle-pısırıp durarak asla ses çıkarmaz ve olan da;Sokaktaki-Kader Kurbanı-bikes garibanlarla çok farklı nedenlerle-Yoldan çıkarak Sapkınlığa düşmüş-bir avuç-sapkın/ Sapıklara olur..
Hasılı!
“Balık baştan kokar;Baş düzelmezse,ayaklar da yalpa yapmaya başlar, ona/buna sataşır Ve olan da bu-Günahsız millete olur…

Yani..
İşgal ettiği Makam/Mevkisinden Saparak-SAPIKLIĞA-düşmüşleri asla görmeden,bilmeden,ve onları adeta yok sayarak-her olayda Topu sadece-Sokak sapkınlarına atmanın bence hiç kimseye bir fayda ve yararı yoktur..

Hani..
“insan,iğneyi kendine,çuvaldızı başkasına batırmalı” demiş bilge büyüklerimiz ,lakin-Onları dinleyen kim;İğnenin ucu kör,çuvaldızın ki de keskin olduktan sonra?

Evet..
ÇUVALDIZI BATIRDIĞINIZ İNSANLAR HER ZAMAN POTANSİYEL BİRER SUÇLU OLARAK-İDRAKLERDE- MAHKUM OLACAK VE SİZ İĞNECİLER DE;BİR VARTAYI DAHA ATLATTIK DİYEREK , BU GAFLET SARHOŞLUĞUNUZUN ÜSTÜNE ZEVK-U NEŞE İLE HA BİRE TEPİNİP DURACAKSINIZ!
LAKİN..
ASLA VE KAT’A UNUTMAYIN Kİ!
“ALLAH’IN DA BİR BİLDİĞİ VAR ELBET VE HESAP GÜNÜNDE; SİZDEN SORACAĞI DA VARDIR ELBET..
MAKAM SARHOŞLUĞU BASİRETİNİZ BAĞLAMIŞ DA;BARİ ONU BİR KEZ DAHA ANIMSATALIM DEDİK.. Yani kusurumuzu hoş görün:Siz makamlarınızın insani ve ihsani erdeminden saptıkça,ben sürekli buğzedip-Yüzünüze tükürmeye devam edeceğim..
Çünkü..
O yüksek makamlarınızda-yaptığınız yalan,dolan, talan ve sosyal tahribatla o kadar çok diplere doğru alçalmışsınız-ki Size asla ulaşamıyor ve bu nedenle de ancak-Tükürük Namelerimi gönderebiliyorum.
Artık-yaptığınız tahribata göre-payınıza düşeni alırsınız,Kardeş-kardeş ha,zira ben de torpil yok;Aç gözlülük yapmayın!

Yalnız şunu da asla unutmayın!
“Sokak sapıkları aile ve sosyal yozlaşma ve bozulmadan,bencillikten,gamsızlık ve ilgisizlikten,hor görülüp ötelemeden,fakirlik/yoksunluk ve çaresizliğinden dolayı-kafayı da yiyerek- zıvanadan çıkıp-SAPKINLIĞA düşmüşse,ki düşmüştür..

O halde..
Sizler de,makam ve statünüzden kaynaklanan haksız/ haram-Beyt-ul Mal zenginliğinizin verdiği gaflet sarhoşluğu ile-Yoldan çıkarak;Sapkınlaştınız..
Ancak..
Müsterih olun,çünkü;Bu,çoğu menfaat zebunu,üç kağıtçı,korkak,pısırık ve “Bana Ne!” kafalı riyakar halk katmanları da-Sizleri yaptıklarınızla da çok iyi bilmekle beraber-Ne yazık ki-kendi imkan/ikbali için yanınızda yer alarak, edepsizliğinize-göz yumarak asla ses çıkarmıyor..
Yani..
Hiç tırsmadan-pervasızca,hayasıca ve hiç kimseye de-bu dünyada asla hesap vermeden-gönül rahatlığıyla,keyfinizce bu-ahlaksızlığınıza,gaflet ve hainliğe, nankörlüğünüze  devam edebilirsiniz..
Çünkü..
Sizin hesabınız ancak -öte alemde ve ancak;Allah’a karşı görülecektir-asla hiç şüpheniz olmasın..

SON/SÖZ;

Toplumlar, genel olarak ancak kendi sapkınlıklarıyla-ahlaksızlık,ilkesizlik ve ilgisizliğiyle-kendi/SAPIKLARINI türetmiş olurlar-Yani;Yoldan Sapan/Sapıklar, kendi toplumunun- SAPKINLIĞINDAN-beslenir..

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e …