Şer Üstüne Hayır Bina Edilemez

1-Sahih hadis kaynaklarında geçmemekle birlikte halk arasında meşhur olan, “Kim ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışırsa yüz şehid sevabı alabilir.” Hadisindeki sünnet,  bazılarının sandığı gibi bir sünnet veya fıkhi anlamda sünnet olmayıp; Rasulullah (s.a.v.)’in yaşama biçimidir, yani farz, vacip ve sünnetleri kapsayan bir terimdir.

2-Notuna haram karıştırmak, rızkına haram karıştırmak gibidir.

3-Hiçbir çocuk, ebeveyninin hayallerini gerçekleştirmek için dünyaya gelmez; her çocuk, doğuştan sahip olduğu yeteneklerle ve hayalleriyle ayrı bir şahsiyettir.

4-Kimse kendi kendine bazı şarkılar mırıldanıp sesini güzel sandığı için ünlü bir şarkıcı olamayacağı gibi, okulun futbol takımına yedekten girdiği için dünya çapında bir futbolcu da olamaz; hayallerimiz, kabiliyetlerimizle uyum içinde olmalıdır.

5-En büyük cömertlik, tanıdıklarına ve tanımadıklarına, gıyaplarında dua etmek, en büyük cimrilik ise tanıdıklarının ve tanımadıklarının nail oldukları nimetleri kıskanmaktır.

6-Kıskançlığı gidermenin en iyi yolu, içten gelerek, insanlara dua etmektir; kimse duası kabul edildi diye üzülmez.

7-Maaş alan aybaşının çabuk gelmesini, asker tezkere vaktinin erken gelmesini, öğrenci okulunun tez bitmesini bekler; ama kimse ölümün erken gelmesini istemez, oysa erken gelmesini istediğimiz her şey ile ömrümüzün sonuna bir adım daha yaklaşmış oluruz.

8-Allah’ın her işinde sayısız hikmetler vardır; şu kısa ömürde menfaati için kul hakkı yiyen, başkasını öldürüp kanını kaybeden insanların ömürleri 250–300 yıl olsaydı, daha neler yapmazlardı acaba?

9-Önemini, Kur’an’ın bu gecede inmiş olmasında alan ve bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi, senede bir kere gelir; Kur’an ise, her zaman yanı başımızdadır.

10-Büyüklerin, karşısındakinin kişisel özelliklerinden veya işlerinden yola çıkarak, ama asla alaya almadan küçüklerle şakalaşmaları, onlarla ilgilenmeleri anlamına gelir; küçüklerin büyüklerle şakalaşmaları ise, iyi nitele de olsa, biraz laubaliliğe kaçar.

11-Doğal tepkilerle meslek haline getirilmiş tepkiler farklıdır.

12- Şer üstüne hayır bina edilemez.

13-Hak aramak ile kışkırtıcı olmak farklı şeylerdir.

14-Makam sahiplerinin en büyük handikaplarından biri,  bencil insanların tasallutunda bulunmalarıdır.

15- Başkasının malına doğrudan asla el uzatmayacak olan kişilerin, dolaylı yoldan haksız kazanç elde etmeleri tam bir gaflet halidir.

16-Vicdanı dışlayarak nefis ile işbirliği yapan akıl, iç denetim mekanizmasını kaybetmiş demektir.

17-Acı söyleyen dostlardan uzak duranlar, acı söyleyen düşmanları dinlemek zorunda kalırlar.

18-Gözü, gönlü ve aklı haram ile meşgul etmek unutkanlığa neden olur.

19-Şeytan, Allah’ın verdiği secde etme emrini yerinde görmeyerek, ona hata ve yanılma izafe ettiği için kâfir olmuştur.

21-Bir yanlışı emsal göstererek, başka bir yanlışı savunmak doğru değildir; her iki yanlışa da, “yanlış” demek gerekir.

22-Bir yerde güç varsa -gücü ellerinde bulunduranlar ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar- menfaatçiler ve amelen münafık olanlar, yani “emanete riayet etmeyen, sözünde durmayan ve konuştuğunda yalan söyleyen kişiler,” doğal olarak, gücü ellerinde bulunduranlarla dost görünmeye çalışırlar; o halde gücü ellerinde bulunduranlara düşen, bunun böyle olacağını bilerek, bu tür insanlara fırsat vermemek için olanca gayreti göstermektir.

23-İzzet-i nefsini koru, ancak gururlu olma; mütevazi ol, ancak zillete düşme.

24- Yalnız başkalarını eleştiren kimse, bir bakıma kendini savunuyor, hatta övüyor  demektir.

25-En iyi eleştiri, öz eleştiridir.

26-Birey olma şuurunu bencillikle, sahip olma hazzını ihtirasla karıştıranlar asla mutlu olamazlar.

27–Namazın kazası olur, ama yemeğin kazası olmaz sözü, son derece kaba, özensiz, hikmetsiz, ve yersiz bir sözdür.

28-Öğrenci olmak, büyük bir fırsattır; öğrencilerin öğrencilikleri; hem kendileri, hem aileleri, hem de öğretmenleri tarafından daha çok önemsenmelidir.

29-Her güzelliği herkesle paylaşmak, emaneti koruyamamak demektir.

30- Huzursuzluğa değil, huzura katkı sağlamalıyız.

31-Mutsuz olmanın en büyük nedenlerinden biri de, yeterince şükür eden bir kul olmamaktır.

32-İnsan bedeni, müstehcen reklamlarla,  tüketime alet edilmemeli.

33-Başkalarının kusurlarını bulup saymak oldukça kolaydır; zor olan, insanın kendi kusurlarını bilip insanlardan özür, Allah’tan af dilemesidir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …