ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/GÜNAYDIN..

GÜNAYDIN..

Günaydın! Buluttan düşen akışa;
Borandan tipiye ve karakışa,
Günaydın! Rahmetten coşan bakışa;
Melek’ten İnsana, Kurt’a Ve Kuşa..

 

Günaydın! Zikir’e düşen lisana;

Şükür’den-Fikir’e taşan ihsana,

Günaydın şükür’e koşan insana !

 

Yayladan bayıra,düzden yokuşa..

 

Günaydın! Kıyam’a duran kalkışa; !

Rüku’dan secdeye nakşolan başa, !

Günaydın! Mihraba dökülen yaşa; !

Yürekten (Buraksız) çıkılan arşa..

 

Günaydın! Emeğe dökülen tere;

 

Şafaktan-Akşama süren sefere

Günaydın! Vuslata uzanan ere         

Doğarken ölümü saran duruşa..

 

Günaydın! Bismillah diyen yarışa

 

Maddeden manaya çıkan varışa

 

Günaydın!Kardeşlik ve de barışa

 

Dillerden yükselen (Dost!) yakarışa

 

(İHB/10.Ocak.2015/Adıyaman)

 

KAR

 

Rahmet pınarlarından çözülüp-süzülen kar,

         Yağ! Kirli bedenimin üstüne kon-pak eyle.

         Yüreğim kurak diye, sarmasın seni efkar,

         Sar!Kararmış nefsimin aynasını ak eyle..

 

         Rabbim sende gizlemiş rahmet-ı sürurunu,

         Her bir tanen haykırır O’nun sonsuz nurunu.

         Dök üstüme o nur’un maya ve hamurunu,

         Ser;üç halinle sula-bendine durak eyle..

 

         Yar! Çileye takılmış kalbimin ortasını,

          Gör! Narına yakılmış gönlümün potasını,

          Ve rüzgara kapılmış bahtımın rotasını,

         Sar!Sımsıcak kucakla-kendine Burak eyle..

 

         Asarında görünür-idraklara aşikar,

         O ezeli Müdebbir-O ebedi Keremkar.

         O’na doğru sür beni,kalma sakın bi’karar,

         Dür!Rahmet kulvarına-rindine bırak eyle..

 

         Virane bedenimi, her damlanla beraber,

         Yak,yandır,kavur/savur- buharınla seranser.

         Fırtınaya ver-gitsin/uçsun benden bi’haber,

         Ger!Körükle,sürükle-gökte infilak eyle..

 1

         Her bir parçam dağılsın-çıksın arş-ı ala’ya,

         Selamımı iletsin benden Hak-Teala’ya 

         Orda yanan külümü geri getir sılaya,

         Borcumun imhasına-dostlara infak eyle..

(İHB-5.Ocak.2007)

 

İNSAN

İNSAN/denen mahlukat!Biraz ruh-Biraz çamur;

Biraz akıl ve şuur,Biraz nefis ve gurur,

Bir kadere amade-Pişmiş hamuru-Lakin;

Eğer “HİKMET’İ” yoksa!Ne ruh kalır,ne şuur..

Erdemlik üzerine Allah yaratmış Onu;

İlmi’yle,irfan’ıyla Ve nuruyla ruhunu!

Sonra da “NAZARINA” sermiş/Alam’ıLakin;

Eğer “İBRET’İ” yoksa!Hüsran eder sonunu..

 

İmtihan dünyasını! Mesken etmiş insana;

“Sevgi’yi/Nefret’le bir-sarmış dıl-i lisana”,

Mizan-ı Vicdan’ı da sermiş Nefsine-Lakin;

Eğer “FİKR’ET’İ” yoksa!Züldür akl-ı izana..

 

Sınamak için Ona!Yoldaş yapmış Şeytanı;

“Aklın hüsn-ü zanına! Set kılmış su-i zanı”,

Nefsindeki gafletle-Test etmiş Onu!”Lakin;

Eğer “HİCRET’İ” yoksa!Kül eder imtihanı..

 

Dünya’yı imar/inşa etmek kulun görevi;

Çalışmak/üretmek ve paylaşmak/Ona ravi,

Belki “Takva’da” kalmak “İhlas’ta” sunmak-Lakin;

Eğer “FITRAT’I” yoksa!Haraptır gönül/evi..

 

Allah’tan geldi insan! Ona dönecek elbet;

“AKLIYLA/İZANIYLA-NEFSİYLE İLELEBET,”

Ruhunun Ameliyle ve hasretiyleLakin;

Eğer “BERAT’İ” yoksa!Yerde kalır müebbet..

(İHB/23 Mayıs 2017/Adıyaman-27 Eylül 2017/İst.)

 

Bu Haberi Gördünmü!

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e …