ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!”

TESBİHAT

Hangi Şey’e baksam seni görürüm

Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber

O Şey’e bürünür-Sana yürürüm

Subhan’u,Elham’du,Allah’u Ekber!

Düşünür/dururum ben derin-derin;

Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin?

Lutfeyle!Bu can da Senin eserin;

Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela ilahe illallahu/Allah’u Ekber!!

 

Her Şey’de nakşın var,her Şey’de Zat’ın;

Her Şey’de  bürhanın,her Şey’de adın,

Her Şey’de imzan var,her Şey’de tadın;

Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!

 

Devinip/ararım ben serin-serin;

Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin?

Aşk eyle!Bu han da-Senin eserin;

Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela illahe illallahu/Allahu Ekber..

 

Aşkından tarumar oldu izanım;

Kabına sığmadı ruh-u bedenim,

Artık Senden gayrı kalmadı demim;

Sabhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!

 

Akleder/sorarım ben fer’in-fer’in;

Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin?

Kerem et!Bu zan da-Senin eserin;

Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela illahe illalahu/Allah’u Ekber!!

 

Leylasız Mecnunum-Susuz çöllerde;

Sensiz biçareyim şimdi yollarda,

Kime sorsam-O pak İsmin dillerde;

Sunhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!

 

Atılır/Sararım ben erin-erin;

Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin

Rahmet et!Bu ten de-Senin eserin

Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela ila he illallahu/Allahu Ekber!

Söyle ey Sultanım! Nerdesin-nerde?

Bu kulun gark oldu bi’çare derde,

Sabahta akşamda,gece-Seherde;

Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!

 

Rabteder/Sararım ben gerin-gerin;

Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin;

İhsan et!Bu kul da-Senin eserin;

Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela illahe illallahu/Allah’u Ekber!!

 

Hasret-ı hicranı ruhuma sardım;

Kıyam-u rükunden secdeye vardım,

Lisan-ı halimle yandım/yakardım;

Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!

 

Ah!Eder/sererim ben per’in-per’in;

Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin

Af eyle !Bu nefs de-Senin eserin

Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela illahe illallahu/Allah’u Ekber

 (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-09/10 Temmuz 2018/Adıyaman)

 

İNSAN

İNSAN/denen mahlukat!Biraz ruh-Biraz çamur

Biraz akıl ve şuur,Biraz nefis ve gurur

Bir kadere amade-Pişmiş hamuru-Lakin

Eğer “HİKMET’İ” yoksa!Ne ruh kalır,ne şuur..

Erdemlik üzerine Allah yaratmış Onu;

İlmi’yle,irfan’ıyla Ve nuruyla ruhunu!

Sonra da “NAZARINA” sermiş/Alam’ıLakin;

Eğer “İBRET’İ” yoksa!Hüsran eder sonunu..

 

İmtihan dünyasını! Mesken etmiş insana;

“Sevgi’yi/Nefret’le bir-sarmış dıl-i lisana”,

Mizan-ı Vicdan’ı da sermiş Nefsine-Lakin;

Eğer “FİKR’ET’İ” yoksa!Züldür akl-ı izana..

 

Sınamak için Ona!Yoldaş yapmış Şeytanı;

“Aklın hüsn-ü zanına! Set kılmış su-i zanı”,

Nefsindeki gafletle-Test etmiş Onu!”Lakin;

Eğer “HİCRET’İ” yoksa!Kül eder imtihanı..

 

Dünya’yı imar/inşa etmek kulun görevi;

Çalışmak/üretmek ve paylaşmak/Ona ravi,

Belki “Takva’da” kalmak “İhlas’ta” sunmak-Lakin;

Eğer “FITRAT’I” yoksa!Haraptır gönül/evi..

 

Allah’tan geldi insan! Ona dönecek elbet;

“AKLIYLA/İZANIYLA-NEFSİYLE İLELEBET,”

Ruhunun Ameliyle ve hasretiyleLakin;

Eğer “BERAT’İ” yoksa!Yerde kalır müebbet..

(İHB/23 Mayıs 2017/Adıyaman-27 Eylül 2017/İst.)

 

 

KAR

 

Rahmet pınarlarından çözülüp-süzülen kar,

         Yağ! Kirli bedenimin üstüne kon-pak eyle.

         Yüreğim kurak diye, sarmasın seni efkar,

         Sar!Kararmış nefsimin aynasını ak eyle..

 

         Rabbim sende gizlemiş rahmet-ı sürurunu,

         Her bir tanen haykırır O’nun sonsuz nurunu.

         Dök üstüme o nur’un maya ve hamurunu,

         Ser;üç halinle sula-bendine durak eyle..

 

         Yar! Çileye takılmış kalbimin ortasını,

          Gör! Narına yakılmış gönlümün potasını,

          Ve rüzgara kapılmış bahtımın rotasını,

         Sar!Sımsıcak kucakla-kendine Burak eyle..

 

         Asarında görünür-idraklara aşikar,

         O ezeli Müdebbir-O ebedi Keremkar.

         O’na doğru sür beni,kalma sakın bi’karar,

         Dür!Rahmet kulvarına-rindine bırak eyle..

 

         Virane bedenimi, her damlanla beraber,

         Yak,yandır,kavur/savur- buharınla seranser.

         Fırtınaya ver-gitsin/uçsun benden bi’haber,

         Ger!Körükle,sürükle-gökte infilak eyle..

 1

         Her bir parçam dağılsın-çıksın arş-ı ala’ya,

         Selamımı iletsin benden Hak-Teala’ya 

         Orda yanan külümü geri getir sılaya,

         Borcumun imhasına-dostlara infak eyle..

Bu Haberi Gördünmü!

SAPMAK,SAPIK VE SAPIKLIK..

YAZ! “Önce akdut,karadut-Urmud’uyla gelir yaz; Sonra sarar bir umut;Çıkar karpuzla kiraz, Başaklar sarardıkça,ūzūmū sarar bir …