“Sokakta Yaşayan Çocuk Yok, Ama Çalışan Çok”

Yazar Aba, Sokaklarda Çalıştırılan Çocukların Analizini Yaptı

Yazar Enes Osman Aba, Adıyaman sokaklarında çalıştırılan çocukların analizini çıkarttı.

Aba, analize ilişkin verdiği bilgide, “Adıyaman ilimizde hızlı, çarpık kentleşme ve göçle birlikte, şehrin yaşam merkezlerinde gettolar oluşmuş, şehre tutunamayan ve entegre olamayan ailelerde aile bütünlüğünde bozulma ve çözülme süreci başlamıştır. Toplumsal dinamiklerdeki bu yozlaşmalar, farklı risk dinamikleri ve psiko-sosyal dezavantajlı sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan biriside çocukların sokakta küçük yaşta çalıştırılmasıdır. Adıyaman ilimizde şu an itibariyle sokakta yaşayan çocuk yoktur. Bu negatif gelişim, süreç içinde ekonomik yoksulluk ve köyden kente göç sonucu oluşan psikolojik ve kültürel çatışmayı da beslemiştir” dedi.

– SOKAKTA ÇALIŞMA NEDENLERİ

Bu çocukların sokakta çalışma nedenlerine de değinen Aba, şunları kaydetti: “Ailedeki huzursuzluk, düşük eğitim düzeyi, ailelerin eğitime olumsuz bakması, ailede ve toplumda sosyal çözülme, artan tüketim giderleri, çocuğun çalışarak ailesinin ve kendisinin yaşam standartlarını yükseltme isteği, ailenin içinde yetişkin bireylerin özellikle babanın işsiz olması, ailede parçalanma ve ailede boşanma oranın artışı, işsizlik oranında meydana gelen artış, köyden şehre göçle birlikte şehir hayatına oryante olamama, Suriye savaşı ve en önemli etkende ekonomik yoksunluktur. Yapılan çalışmada sokakta çalışan çocuklar konusu sosyal ve ekonomik açıdan ele alınmaktadır. Türkiye’nin güzide kentlerinden biri olan Adıyaman’ın özellikle sanayileşmeyle ve Suriye savaşı ile birlikte göç dalgası alması sokakta çalışan çocukların sayısını arttırmıştır. Yapılan saha araştırmasında Mevsimlik konar-göçer ailelerde dönemsel olarak çocuklarını sokakta çalışmaya yönlendirmekte, Kampta yaşayan Suriyeli mültecilerin de şehir içinde yaşamaya başlaması bu süreci olumsuz yönde tetiklemeye başlamış ve olumsuz bir açmaza dönüştürmüştür. Adıyaman İlinde Sokakta çalışan çocukların problemlerin çözümü, işsizlik sorunlarının çözülmesi ve Suriyeli mültecilerin kamplarda yaşamaya başlaması ile kısmen çözülebilir. Farklı ülkelerde çalışan çocuklar ve çalışma koşulları Türkiye’ye göre daha fazla ve ilgili çekicidir. Örneğin Meksiko City’de nüfusun yüzde 9’unu sokak çocukları oluşturmaktadır. Brezilya’da Rio De Janerio’da yapılan bir çalışmada çocukların sokakta yaşama oranı %26 olarak bulunmuştur. Dünya örneklerine göre Türkiye çok iyi bir durumdadır”

Bu Haberi Gördünmü!

Jumbo Kuşlar Bin Liradan Alıcı Buluyor

Adıyaman’da Muhabbet ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği tarafından her hafta kurulan mezatta, muhabbet ve kanarya …