Su

Dün, 22 Mart Dünya Su günüydü.

Adanmış birçok önemli günden biri de bu gün olsa gerek.

Su, yalnız insanlar için değil tüm canlılar için hayati öneme haizdir.

Eğer evrende, dünya dışında bilinen herhangi bir gezegende hayat yoksa bu, orada su bulunmadığındandır.

Evrim, yaşamın suda başladığını vaaz eder.

İnsan vücudunun yüzde altmışı su’dur mesela.

İnsanoğlu açlığa aylarca dayanabilir ama susuzluğa uzun süre dayanamaz. Beyin, böbrek gibi birçok organın su azlığına bile tahammülü yoktur.

Temiz ve yeterli suya ulaşmak/ulaşabilmek bir insanlık hakkıdır.

Yeryüzünde, coğrafi şartlar ve bilinçsiz su tüketimi sonucu birçok yörede kabul ve tolore edilemez düzeyde su azlığı var ve bu yöre insanları su azlığının yarattığı etkiyle yeterli beslenememekte ve salgın hastalıklara duçar olmaktadırlar.

Ülkemiz de su zengini bir ülke değildir.

Ormanların tahrip edilmesi, bilinçsiz ve israfa varan su tüketimi ülkemiz için, su kaynakları itibarıyla, tehlike çanlarının çalmasına neden olmaktadır.

Fosil yakıtların hızla tükenmesi, su kaynaklarına sahip olmanın önemini daha da arttırmaktadır.

Gelecek savaşların su yüzünden çıkacağını ileri sürmek kehanet olmasa gerektir.

Su için bir günün belirlenmesi, suyun önemini yeterince anlatmasa da, güzel bir şeydir.

Su için çok şey söylenebilir; hiç eğitim almamış birine de sorsanız su, suyun faydaları ve vazgeçilmezliği üzerine birçok şey söyleyecektir.

Hülasa, su gibi aziz olun ve susuz kalmayın.

 

Bu Haberi Gördünmü!

Bulutlar Kandırdı Bizi

Dün gökyüzünü bulutlar kapladı. Güneşi gölgeledi kara bulutlar. Yağmur yağacak diye umutlandık; olmadı, yağmadı. Oysa …