SUYUN HİKMETİNDEN ADIYAMAN’IN İRONİK MUCİZESİNE-2

“İnsan hayal ettiği müddetçe yaşarmış,lakin;Kimi insanlar hayallerini hakikatine hasreder,kimileri de hakikatlerini hayaline feda eder!”

SU

Nur’dur lakin “iki cihan” sudandır;

Canlı/cansız tüm varlıklar sudandır,

Ay, yıldız ve güneş bile  sudandır;

v.Varlık suya,su varlığa aşıktır..

 

Bulut-bulut ateşini yakarken;

Alevini şimşek-şimşek çakarken,

Yeryüzüne nakış-nakış akarken,

Toprak suya,su toprağa aşıktır..

 

Su rahmettir,hem mahluk ve ilimdir ve hem ibrettir ki;Her zerresinde yüce yaratıcının “Halik” sıfatını taşır ve onu dokunduğu her bir varlığa da yansıtıp,o varlığın yaratılış planını aşikar ettirmek üzere de(taşıdığı gıdayla besleyip/büyüterek,her varlığınüstünde var olan)Kudret Eli’nin ustalık Ve maharetini ifşa edecek olan görkemli “Sani ve Bani” sıfatlarını da-insanın nazar-ı ibretinenakş-u tezahür ettirir..

 

Şunu diyoruz,lakin dediklerimizi;Biz,Allah’ın bize verdiği kadar suyu halkımıza veriyoruz!diyen Sevgili Adıyaman Belediye Başkanı da anlar mı acaba?Sanki Allah’la Su için(HAŞA)mukavele yapmış gibi!..

 

Çünkü..

Allah’ın,kendiilm-i iradesinden-İbret alsınlar diye-mahlukatına bahşettiği rahmeti de ve zahmeti de-Onun sarsılmaz adaletine uygun ve umumidir;Sadece (özel) bir Bölge Ve Belde’ye,bir Irk Ve İnaç’a, bir Kişi Ve Makama göre değildir!

Yani..

İsteyen-Akıl Ve ferasetiyle koşup/gider(RAHMETİNİ)alır,isteyen-Nefs-i hevasıyla bekler “ZAHMETİNE” düçarolur,ziraKul;Dünyevi Ve Uhrevi olan bütün iş Ve eylemindenSonucuna da katlanmak üzere-özgür ve serbest bırakılmıştır..

 

Ve çünkü..

Allah,Bütün mahlukatlar gibi suyu da;Canlı/cansız tüm mahlukatın hizmetine amade ettirmek üzere-Mahluk olarak yaratmıştır..Bazen o cansız(Su) gidip diğer mahlukatı bulacak,bazen de Mahlukat/Canlılar(akıl ve feraseti kadar)gidip onu(Suyu)arayıp bulacak,dizginleyip toplayacak ve beşeriyetin hizmetine sunacaktır..

 

Bilmem ki!

“İnsanlar,Akıl Ve ferasetiyle yeryüzünü imar ve inşa etmekle görevli ve sorumlu kılınmıştır!” İLAHİ fermanını;Sizler nasıl anlar Ve yorumlarsınız acaba?

 

Evet,her neyse..

 

Suyun kendisi de-Yaratıcı tarafından-yaratılmış bir mahluktur,ancak böyle olmakla beraber,kendi dışındaki tüm mahlukata da-Halik olan Allah’ın rahmet ve bereketini taşıyarak;Onların,planlandığı gibi beslenip/büyümesine ve her varlığın üstünde de Onun İnşa edici, kusursuz ve emsalsiz müh-ü sanatının nakşedilmesine vasıta olur..

 

Su sıkıntısı çeken beldeler,ne yazık ki bu rahmet ve bereketten de mahrum olurlar ki; Eğer dört tarafı suyla çevrili-Adıyaman Ve İnsanı bu mahrumiyeti yaşıyorsa,kusuru önce kendisinde,sonra da-kendi hür iradesiyle seçmiş olduğu İl yöneticilerinde aramalıdır..

 

Şüphesiz ki,biz burada Su’yu-canlı/cansız bütün mahlukatın hayati varlığındavazgeçilmez temel bir gıda/besin maddesi olduğu için-özne olarak seçtik;Her bir varlığın  oluşumunda yer aldığına da dikkat çekmek üzere..

 

Çünkü..

Allah tarafından yaratılmış tüm mahlukatın maddi/Bedensel varlığı Su/dandır.

Bu da bize Su/yun;Kentlerin-insanıyla beraber genel(Maddi Ve manevi) dönüşüm, değişim Ve gelişim sürecinde ne kadar vazgeçilmez,önemli/etkin bir rol ve misyona sahip olduğunu gösterir..

 

Zaten..

 

Bu sütunlardan,Sevgili Belediye Başkanıyla kent’in diğer görevli ve ilgililerine  zaman-zaman SU konusunu anımsatmamızın asıl nedeni de;Suyun sadece içme Ve kullanma/temizlenme aracı olmadığını,bilakis-yüklenmiş olduğu rol ve misyonuyla hayatın bütün iş ve işlevlerinde vazgeçilmez olduğuna dikkat çekmek ve gereğine katkı sunmak içindir..Lakin,yine de gocunuyorlar;Bunları,yaşadığımız çevreyle toplum adına-sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olarak dillendirdiğimiz için..

 

Geçen yazımızda da anımsattık;Biz bunları-Sizden öncekilere de söylüyorduk,sonra gelecek olanlara da söylemeye devam edeceğiz!diye..

 

Çünkü..

Siz,yapmakla görevli ve sorumlu olduğunuz işinizi toplayıp/derlemek ve hizmetini de üretip/denklemek ve çevrenizle toplumunuza sunmakla;Biz ise,yaptığınız işe toplum adına ışık tutarak katkı yapmak üzere-işin doğrularını bulup/iletmek-yüreklendirmek ve eğer varsa hatalarını da söyleyip/uyarmakla görevli ve sorumluyuz..

 

Yaptığımız sadece bu,eğer gocunacaksanız;Yapacak bir şey yok!

 

Bir önceki yazımızda,eski Belediye Başkanı rahmetli Mithat GÜRLEVİK dönemine ait işlerle ilgili birkaç olaya değinmiştim;İmkansızlığa rağmen topluma sunulabilen çok anlamlı duruşla iş ve hizmetine dair..Acaba anlayıp-kendinizce bir ibret alabildiniz mi? Çünkü,anlattığım bir masal değildi;Benim de bizzat yaşayıp/etkilendiğim hayatın gerçekleriydi..

 

Dürüstlük Ve saflığından yaptıklarıyla ve bundan dolayı haksız bir şekilde muhatap olduğu-fevri toplumsal teraneler bir yana,  Mithat GÜRLEVİK’İN toplumsal insani duruşunu-Kendisinden sonra Belediye Başkanı olan-kadim muarız ve muhalifi Sayın Mustafa KOCATÜRK de taktir ve taltif ettiğine göre;Sizlerin ne merhum  Mithat GÜRLEVİK, ne Mustafa KOCATÜRK,ne de Mehmet ERDEM gibi-kıt imkan ve ihsandan önemli iş ve hizmetler üreten- örnek Belediye Başkanlarından ibretli dersler almadığınızı düşünüyorum,çünkü eğer bir ibret alsaydınız;Hiç biriniz Sizden öncekilerle hala kavgalı bir durumda olmazdınız ..

Ve çünkü;Birbirlerinizin işini karartıp/soldurmaya devam ettiniz ve buna hala devam da ediyorsunuz;Size dur!diyecek bir adam ve güç yok mu?..

 

Eğer bununla gündemi saptırıp,kendi atalet ve akametinizden-yapamadıklarınızı da toplumdan gizlemek gibi bir derdiniz varsa-yanılırsınız,çünkü;Belki bununla ancak kendinizi saptırıp/gizleyebilirsiniz lakin,atalet ve akametinizle dolayı bizzat sebep olduğunuz “KENTSEL VE TOPLUMSAL AHLAKİ TAHRİBATI”bence hiç kimseden gizleyip/unutturamazsınız..

 

Mesela;

Bakınız!Mustafa KOCATÜRK’ÜN,o kıt imkanlara rağmen- Adıyaman’a nasıl bir kentsel Ve toplumsal katkılar yaptığına,anlatayım;Önce işe,Adıyaman’da sosyal bir barış ve huzur ortamını sağlamak üzere Belediyenin kapısını-Her fikir ve düşünceye sahip taraflı/tarafsız her insana açıp/kucaklaşmakla başladı,sonra Belediyenin sınırlı bütçesi,dar ve gelişmemiş bir kadrosu ve çok eski bir kaç araç/gereciyle kent hizmetine yöneldi..

 

Neler mi yaptı/yaptık?

 

-Yeni araç/gereçlerle sınırlı da olsa bir kaç kamyon ve iş makineleri alınarak hızlı bir şekilde kenar mahallere yol/ulaşım,imar ve inşa hizmeti götürüldü,

-Bugünkü Belediye Hizmet Binası projesine başlandı,

-Şehir imar planı güncellenmek üzere yeniden planlanıp/hazırlandı,

Belediye araçlarının bakım ve onarımı yapmak üzere Harhar mahallesindeki mevcut İş Atelyesi alet/edevatla donatılıp/geliştirilerek-üretken hale getirildi,

Şehir İçme Suyu İlave Şebeke Planı hazırlandı,

-Şehir Kanalizasyon Planı hazırlandı..

 

Evet..

Bir kenti uygar bir kent konumuna taşıyacak olan bütün bu hayati(4adet)altyapı hizmet planları(Belediye Hizmet Binası,Şehir İmar Planı,Şehir İçme Suyu ilave Şebeke Planı Ve Şehir Kanalizasyon Planları) Mustafa KOCATÜRK’ün Belediye Başkanlığı döneminde, teklifimiz üzerine(İller Bankası tarafından) planlanıp-hazırlanmış Ve ancak 12 Eylül’den sonra(1984’te)Belediye Başkanı seçilen Sayın Mehmet ERDEM tarafından)Mimar Sinan Parkı Ve Onun gibi onlarca proje ile beraber) hayata geçirilmiştir..

Evet..

Allah Mustafa KOCATÜRK Ve Mehmet ERDEM’den razı olsun! Her iki Başkan da Adıyaman’a-uygarlık ve aydınlanma yolunda büyük hizmetler yaptılar;Birisi toplumsal barış ve kardeşlik ortamını tesis ederek,Toplumun müstakbel/kentsel değişim ve dönüşüm planlarına da imza attı,diğeri de o planları büyük bir azim ve kararlılıkla çalışarak hayata geçirdi..

 

Sanıyorum..

 

Belki bazıları buna,koltuklarına sığdıramadıkları büyük/büyük cüsseleriyle dudak büküp;Nedir ki bunlar! Diyeceklerdir..

Ben de o zaman-topluma dönüp;Nedir ki Onlar!!diyeceğim..

 

Çünkü..

Eğer dün(M.Erdem Ve M. Kocatürk’ün)yaptıkları olmasaydı,Bu gün, Ne bugünün Adıyaman’ı ne de Onlar asla olamazdı..                                                                        (Bu konuya devam edeceğiz)

 

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

YENİ SİSTEM’E YENİ ANLAYIŞ VE HEDEFLER GEREKİR..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya..” Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni-KHK’ye göre-Camilerde yardım toplama işine kısıtlama getirildi.. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir