Tarım Müdürlüğü ve İKA Ortak Projede Buluştu

 

İki ayrı sunumun yapıldığı toplantıda İl Tarım Müdürlüğü tarafından kırsal alandaki yatırımlar ve beklentilerden bahsedilirken, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından ise “Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” ve “Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programı” konuları üzerinde duruldu.

İl tarım Müdürlüğü adına konuşan Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İrfan Turan, 2013 yılının değerlendirmesini yaparak, 2014 yılı yatırım ve hibe programlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Turan şöyle devam etti: “Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı 2005 yılında Köy Bazlı Yatırımları Desteklenmesi Programı Kapsamında İlimizin de içinde olduğu Dünya bankası destekli 16 pilot il seçilmiştir. 1., 2. ve 3. Etaplar Köy bazlı program kapsamında devam etmiştir. 4.Etaptan itibaren 81 ilin içerisine alındığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülmüştür. Bu kapsamda Süt işleme (9Ad.) , Alternatif Enerji Kaynaklı Sera(10Adet), Altyapı Projesi (6. Adet.) , Bakliyat işleme (6 Adet.) ? Soğuk Hava Deposu (5 Adet.) , Toplu Basınçlı Yağmurlama (8 Adet.) , Sertifikalı Tohum Paketleme (6 Adet.), Bulgur Paketleme (5 Adet.) , Biber işleme ve paketleme (3 Adet.) , Sebze ve Meyve Kurutma(3 Adet.), Pekmez işleme (4 Adet.), Zeytinyağı işleme (l Adet.) , Bitkisel Ham işleme (l Adet.), Çelik Silo (lO Adet.) , Organik orjinli gübre paketleme (l Adet.) , Bal Paketleme (2 Adet.) Keçi ağılı (l Adet.)Turşu Paketleme (l Adet.), Kütlü Pamuk işleme (1 Adet.), Biber ve Domates salçası paketleme (1 Adet.) olmak üzere toplam 84 Adet projemiz tamamlanmıştır” dedi.

Ekonomik yatırım konuları ve son başvuru tarihi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İrfan Turan, “ Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde, kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım(ağıl ve süt sağım ünitesi) projeleri, desteklenecektir. Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını geçemez. Ekonomik yatırımlar için kimler başvurabilir konusuna gelince; Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri. Bireysel olarak başvuru yapılabilir. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2014 günüdür” diye konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise,  Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları’na başvuruların 16 Aralık 2013 tarihi itibariyle başlandığı belirtilerek,  bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kültür-turizm, sosyal kalkınma, sağlık, tarıma dayalı sanayi ve ekonomik kalkınma başlığı altında hazırlanacak projeler için tahsis edilecek kaynak miktarının 12 milyon 500 bin TL olduğunu açıklandı. İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programının 3 ana başlık altında ilan edildiğini belirten İKA yetkilileri, “Bunlar; bölgesel ve sektörel rekabet mali destek programı (KOBİ), kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ‘Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’ ve Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’dır. 3 ana başlık altında toplanan mali destek programları ile amacımız TRC 1 bölgesinde işletmelerin bölge içi ve bölge dışı rekabet edilebilirliğinin artırılarak, toplumsal yaşam ve uyumun artırılması, bölgenin sosyal hizmetler açısından daha yaşanılabilir bir hale getirilmesidir. Ayrıca, kültür ve turizm odaklı altyapının geliştirilmesi programı ile de sahip olduğu tarihi ve turistik yerlerle bir açık hava müzesi konumunda olan ilimizin turizm ve kültür-sanat olanaklarının artırılmasına yönelik altyapıyı iyileştirmeyi hedefliyoruz.” dediler.

İKA yetkilileri, 2014 yılı mali destek programlarına ilişkin bilgilendirmelerin gerek ajansın web sitesinde gerekse de yapılacak toplantılarla duyurulacağını belirttiler. Yetkililer , şöyle devam ettiler: “2014 yılı mali destek programlarına son başvuru tarihi 17 Şubat 2014 olup, proje teslim tarihi de 24 Şubat 2014’tür. 4. kez mali destek çağrısına çıkan İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın geçen yıl uygulanan 2013 yılı mali destek programları sonucunda Adıyaman, en çok proje göndererek, en çok başarılı projesi olan ve en çok mali desteğe hak kazanan il oldu. 2013 yılında özel sektörün başvurduğu mali destek programları sonucunda bir rekora imza atılmış ve 18 proje sahibi hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Yine geçen yıl kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının başvuru yaptığı programlarda da 24 proje hibe desteği almaya hak kazanmış olup, 2013 yılı için Adıyaman ili toplamda 42 proje ve yaklaşık 10 milyon TL hibe desteği almayı başarmıştır.”

Haber: Mustafa Polat

Bu Haberi Gördünmü!

Dağtekin ‘Bizim Adıyaman Sevdamız Var”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin bir basın açıklaması yayımlayarak Dr. Süleyman Kılınç’ın adaylığının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir