TAYYİP BEYİN İSLAM ALEMİNE/ÜMMETİNE SANCAKTAR OLMASI??..

 

“Adıyaman Milletvekili/TBMM Başkan V. Ahmet AYDIN; Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip ERDOĞAN-İslam Aleminin Sancaktarıdır-dedi..” (Gazeteler)

BenceSevgili Ahmet Aydın,bunu-her ne kadar “Tayyip Bey’e” olan yakınlık ve muhabbetiningereğini göstermek adına söylemiş olsa bile-doğru demiş..Çünkü bunu-aşağıdaki/Tayyip Bey şiirinde dillendirdiğimiz gibi-yıllar önce biz de demiştik..Demiştiklakin,;Biz OnuÜlkemizin,Sevgili Ahmetise,tüm-İslam Aleminin Sancaktarı-olarak önermeyi tercih etmiş..

Ve çünkü; Biz “Tayyip Bey” şiirimizi yazarken-ülkemizin hali haraptı-bütün kurumsal,siyasal ve yönetimsel varlığıyla kısır bir döngüde debelenip/durarak,adeta kurtarıcısını/Sancaktarını arıyordu ve henüz “Batılı Emperyalist gücünün tutuşturup körükleyerek-Firavun Kralların tahkim ve tasallutu altında inleyen İslam Alemine dayadıkları ve sanal demokrasilerinden beslenecek Arap Baharı da”doğmamıştı.Yani,o sıralarda tek gündemimiz,ülkemizin bir an önce;Mahir Bir El tarafından yönetilerek-bu kısır döngüden çıkmasıydı,ki .Biz de “O Mahir Eli ”; henüz siyasal bir yasaklı olarak-Ceza evinde bulunan Tayyip Bey’in şahsında arayıp bulmuş ve tahliyesinden sonra da kendisiyle bizzat görüşerek-bu dileğimizi de iletmiştik..

O günden bu güne dönüp baktığımda,ülkemle ilgili-Şiir’de dillendirilen -bir çok  talep ve beklentimin;Bugün(2003’ten 2017’e kadar-15 yıldır iktidarda bulunarak ülkeyi yöneten) Sayın R.Tayyip ERDOĞAN tarafından hayata geçirildiğini görerek-seviniyorum da,lakin bu Onun-İSİAM ALEMİNİN Ya da ÜMMETİ’NİN SANCAKTARI-olmasına yeter mi-bilemiyorum.

Zaten bu(..aynı zamanda-İslam Alemine Halife- olmak anlamına da gelir ki.),sadece bizim isteğimizle olacak bir şey değildir..

Çünkü..

Karşımızda,bizle barışık olmayan ve bizi asla ve kat’a istemeyen-zıvanadan çıkmış- başka bir-İSLAM ALEMİ-var;O güruhu nasıl ikna edeceğiz buna?..

Hadi diyelim ki biz (..keşke ta baştan beri-Halifelik Sistemini-hiç kaldırmasaydık dileğimle ) bunu istedik..

Bunu!

-Kadim muarızımız İran kabul edecek mi?

-Kendini “İslam Aleminin” lideri sanan Firavun/Mısır içine sindirebilecek mi?

-Ya,petrol yataklarının üstüne kurularak-bir sülale devletini tesis edip-Aile boyu nimetinin üstünde tepinen Suudiler hanedanı;EyHacı,Bu işin Sensin ilacı mı diyecek?

-Ve de,bıraktık evlerini/binalarını da-Küvetlerini,Tuvaletlerini bile utanmadan/arlanmadan “Gümüş Ve Altınla” kaplayan dinsiz/imansız Körfez Şeyh Ve Emirleri;Ne diyecek bu işe?

-Ve dahi bunların efendileri olan;Emperyalist Batı Alemi Ve de Papa hazretleri ne diyecek bu işe,kim bilir nasıl senaryolar hazırlayıp-sürecekler önümüze?

-Ya yeni dostumuz Putin,Ya ebedi hasm-u yarenimiz İsrail??

Sözün kısası dostlar! İslam Aleminin hali üryan-ı perişandır günümüzde;Böylesine çürümüş bir aleme SANCAKTAR olsanız ne yazar,HALİFE-İ ÜMMET olsanız ne gezer..

Bence sadet’e gelelim..

Şükür ki,bu kökünden sapmış,bozulmuş/kokuşmuş bir ümmet(İSLAM ALEMİ)içinde,her şeye rağmen;Allah’ın dinini-ahkama en uygun yaşayan(Emir Ve Yasaklarına) uyan bir ülke ve insanına sahibim…

Şükür ki!!

Neyse..

Biraz da,şiirimizden aldığımız aşağıdaki birkaç(Satıra)dönelim;Belki geçmişte(2000’lı yıllar) dediklerimizi bu günde yapılan ya da yapılamayanlarla karşılaştırma imkanını buluruz-hiç olmazsa..

O halde;Buyurun..

Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’A ithaftır..

“Cephede önde koşan “Sancaktar ve Sancak”tır,

Şüphesiz! İlk hedef de “Sancaktar” olacaktır…”

TAYYİP BEY!!

Ey! “Evlad-ı  nesli pak” Sen tasalanma, fakat;

Ayrılma “HAKK YOLU’NDAN”- nurun çoğalacaktır..

 

Ümit varım  ben Senden, işin olsa da kesat;

Ufkunu saran bulut elbet dağılacaktır..

 

Bir gün- ama mutlaka;Canın kalsa da sakat,

Silkinip-doğrularak bu zulmü boğacaktır..

……………………………………………………………………

Bilirim ki;Bedeni olmasa da berhayat,

Cephede önde koşan “SANCAKTAR VE SANCAK”TIR..

 

Şüphe yok değecektir Sana zalim’den tokat;

Zira Ona ilk hedef, “SANCAKTAR” olacaktır.

.

Mümtaz bir “ŞEHR’EMİN” din-haksız oldu bu firkat,

Bil ki!  “vuslat çilesi” çok çabuk  dolacaktır..

 

“İstanbul şehri”Sana minnet duyarak-bin kat;

Asarına baktıkça-hep Seni anacaktır.

 

Bakıyorum- tüm gözler, başlatmışlar takibat;

Bakan; “çevrende sanki mahşer var” sanacaktır..

 

Gamına-kasvetine sarınmışlar pür-dikkat;

Unutma! Sevenin de çilenle yanacaktır..

 

Bu millet var oldukça, eksilmez sana şefkat;

Girmişsin gönüllere,”TALİHİN”dönecektir..

 

Kimse önüne düşüp-etmese de refakat;

“TALİH KUŞU”dönerek-başına konacaktır..

 

Seni!değilİstanbul, sanırım kitüm millet,

Günü gelince elbet; inanıp-onacaktır.

 

……………………………………………………………………..

Ey! “HAKK YOLU’NDA OLAN”-Sen etme hiç şikayet;

“Bülbülün gül zarı’nda” diken de olacaktır..

 

“Makamını” bırakıp-etmişsen de feragat;

Makamın gönüllerde ebedi kalacaktır”..

 

İhlas ile mihraba varırsan-nefse inat;

Ruhun dilşadolacak,onefs  alçalacaktır..

 

Sen secdeye alnını vurdukça, rekat-rekat;

Gönlün dolup-taşacak,şeytanlar kaçacaktır..

 

Ben inanıyorum ki, kalbindeki TAYYİBAT;

Er-geç payidar olup-insana akacaktır..

 

NOT:R.Tayyip ERDOĞAN’IN “Belediye Başkanlığı görevinden” alınarak-tevkif

edilmesinden dolayı yazılmış ve İstanbul şehrine izafeten“34 Beyitle” sınırlandırılmıştır..

(İ.Halil BAYRAM- l5-27.Eylül.2000-ADIYAMAN)

 

SON/SÖZ;

“İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar!” denilmiş..

Yani!

Her kes biteviye dilediğinin peşinden keyfince koşabilir;Bazen “HAYALİNİ GERÇEĞE” çevirir,bazen de  “GERÇEĞİNİ HAYALİNDE” yitirir..

O halde!

Herkesin yolu açık olsun,çünküsonunda;Çeviren de gidecek,yitiren de..

NOT-2;Bu şiirin tamamını bilahare(bir kez Sayın Hüsrev KUTLU,bir kez de Ahmet AYDIN) Tayyip Bey’e vermek üzere bizden aldılar,lakin verdiklerini sanmıyorum..nedenini bilmekle beraber yazmıyor ve diyorum ki;Yahu,Tayyip Bey bana değil(İstersem ulaşırım çünkü.)O bu ülkeye lazımdır! diye düşünüyordum,hala bunu korumaya çalışıyorum;Yazdıklarım da bunun bir belgesi,korkmayın başka bir talebim yok ve olmaz-müsterih olun-müsterih olun..

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

KÜÇÜK ŞEYLER?

“Küçük şeyler büyük şeylere gebedir, ki-Kula; Bazen ala, bazen bela doğurur!” KIYAM/ET! Çalkalandı arş-u ferş,şerha-şerha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir