Trafik Hayattır

“Trafik bir kültürdür” sloganıyla, Adıyaman’da trafik haftası kutlamaları başlamış.

Evet, trafik bir kültürdür.

Trafik, bir kurallar manzumesidir. Bu kurallara uyulması gerekir. Bu kurallara uymak bir zorunluluktur.

Trafik kurallarına uymayanlar yalnız kendilerine, ailelerine değil, hiç tanımadığı, bilmediği insanlara da zarar verirler.

Trafik kurallarına uymak, bir kültür olduğu kadar, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterlerden de biridir.

Ve trafik kuralları uluslar arası bir konsensüs ile belirlenmiştir.

Trafik kurallarına uymamak, bir üstünlük, bir lüks ya da kahramanlık değildir.

Mezarlık, trafik kazalarını hiçe sayan nice koç yiğitlerle doludur.

Trafik kurallarına uyma ve saygılı olma, insana, insanlığa, toplumsal hayata ve ötekine saygıdır.

Yaklaşık bir ay önce, on gün süreyle, Rusya’da idim;

Rusya’da caddeler temiz, yollar düzgün, trafiğin akışı ahenkliydi. Sollama yasağı olan yerde, bunu gösteren çizgileri ihlal etmek büyük suçtu. Bir yaya, yaya geçidi olmayan bir yerde caddeden geçmeye kalkışır da trafik kazasına maruz kalırsa sürücüye hemen hiç ceza verilmiyor.

Trafik ışığı olmayan bir yaya geçidinde yaya caddeye ayak basmışsa araçlar mutlaka duruyor ve yayanın geçmesini bekliyorlardı. Araçlardan caddeye izmarit ya da peçete atmak, çevreyi başka türlü kirletmek, olur olmaz yerde korna çalmak, bir sevinci paylaşırken korna çalmak ya da düğün konvoyu oluşturup çevreyi rahatsız etmek gibi bir şey yok ve yasaktı.

İşte bunlarda trafik kurallarına dâhil olan ve topluma saygıyı esas alan argümanlardır.

Üzülerek söyleyeyim ki, acil bir durum olmadığı halde, emniyet mensubu olmanın avantajını trafik kurallarını ihlalde kullanan bazı polislere de tanık olmaktayız.

Kuralların, onlara uyulduğunu denetleyenler tarafından ihlal edilmesi de bir başka geri kalmışlık kriteri olsa gerek…

Bu Haberi Gördünmü!

Esnaf Dediniz De

Zaman zaman zanaatlarla ilgili haberleri gazetelerde okuruz. Falanca meslek son zamanlarını yaşıyor, falanca zanaatın son …