TÜMŞAD’da Açıklama Mutluluğu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Genelkurmay Başkanlığı’nın şehit aileleri, gaziler ve maluller ile ailelerinden gelen talepler doğrultusunda şehit ailelere, gazilere ve malullere sağlanan hakların iyileştirilmesi, geliştirilmesi maksadıyla çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ve yeni haklar getirildiğini açıkladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Genelkurmay Başkanlığı’nın şehit aileleri, gaziler ve maluller ile ailelerinden gelen talepler doğrultusunda şehit ailelere, gazilere ve malullere sağlanan hakların iyileştirilmesi, geliştirilmesi maksadıyla çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ve yeni haklar getirildiğini açıkladı.

TÜMŞAD Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Şehit aileleri, gazi ve malullere sağlanan haklar” konusunda açıklama yapıldığını ifade etti.

“Genelkurmay Başkanlığı, şehit aileleri, gazi ve maluller ile ailelerinden gelen talepler doğrultusunda şehit aileleri, gazi ve malullere sağlanan hakların iyileştirilmesi, geliştirilmesi maksadıyla çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ve yeni haklar getirildiğini açıkladı” diyerek sözlerine başlayan TÜMŞAD Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, “02 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden şehit olanlar ve vazife-harp malullüğü hükümleri kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınları ile vazife-harp malulü olanlar ve muharip gazilere ilişkin getirilen düzenlemeleri genelkurmay şöyle sıraladı; “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenler 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına alındı. Ölüm, malullük veya yaralanma sebepleri bu kapsama girenler ve hak sahibi yakınlarının müracaatları üzerine 2330 sayılı Kanun ile düzenlenen haklardan yararlanacakları hüküm altına alındı. 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan vazife malulleri, harp malulleri ve vazife malullüğü kapsamında aylık bağlanan erbaş erlerin maluliyet sonrası çalışmaları için ayrıca ikinci emeklilik aylığı alabilmeleri sağlanmıştır. Vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış erbaş ve erler ile bunların hak sahiplerinin aylıklarında artış yapılmıştır. TOKİ tarafından verilen faizsiz konut kredisi kapsamı, harp ve vazife malullerini de içine alacak şekilde genişletilmiştir. İş hakkı ile ilgili düzenlemeler kapsamında TSK mensubu vazife ve harp malullerinden hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara bir iş hakkı verilmiştir. Hakkı kullanacaklardan ortaöğretim ve üzeri mezunu olanların “memur” unvanlı kadrolara atanacağı yasal olarak belirlenmiştir. İş hakkı kapsamında hak sahibi olanlardan; bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, kamu idarelerinde görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırk beş yaşını bitirmiş olanların iş hakkından yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.Ücretsiz seyahat hakkı kapsamı, muharip gaziler ile vazife malullerinin evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne ve babalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Elektrik (yüzde 40) ve su (yüzde  50) ücret indirimlerinin kapsamı vazife malullerini de içine alacak şekilde (sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler dâhil) genişletilmiştir. Vazife malulü hükümleri kapsamında hayatını kaybeden TSK muvazzaf personelinin  anne ve babalarına aylık bağlanmasında yaş ve muhtaçlık/malullük şartları kaldırılmıştır. Vazife malulü TSK muvazzaf personeli dâhil tüm kamu görevlilerinin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ile aynı kapsamda olan malullere bağlanan aylıklarda derece ve kademe ilerlemesi yapılması sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl yapılan ek ödeme ve eğitim/öğretim yardımlarının, Vazife malullerini de içine alacak şekilde genişletilmesi, malulün ölümü halinde dul ve yetimlerine ödenmeye devam edilmesi sağlanmıştır.Harp malulleri, 2330 sayılı Kanun kapsamındaki vazife malulleri ile vazife ve harp malulü erbaş ve erlerin, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmesi veya sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde maluliyet aylıklarının kesilmemesi sağlanmıştır. Genelkurmay Başkanlığı, hak sahipliği; şahadet/maluliyet olayının, hangi kanun kapsamında gerçekleştiğine ve hakları belirleyen mevzuata göre değişiklik gösterdiğinden, bu konuda yapılacak değerlendirmelerde mevzuat hükümlerinin dikkate alınacağına dikkat çekti. Genelkurmay internet sitesinde belirtilen hakların kullanım sürecinde başvurulacak “kurum/kuruluşlar, başvuru süreleri, başvuru için gerekli belgeler vebenzeri  hususların” hakkın kullandırılmasından sorumlu kamu kurum/kuruluşu nezdinde teyit edilmesi de istendi. Haklara ilişkin olarak 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin, güncellemeyi müteakip metinlere ilave edileceği duyuruldu. İnternet sitesinde bu konuda ayrıntılı bilgi veren Genelkurmay, özet bilgi verildiğini, getirilen yeni düzenlemeler konusunda, hak sahipliği, başvuru süreleri, yararlanma esasları vb. hususlara ilişkin “Tazminat ödemeleri konusunda” şehit/malul personelin mensubu olduğu, askerlik hizmetini yürüttüğü Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından bilgi alınabileceğini bildirdi. Aylıklar, aylık artışları, aylıklarda derece, kademe ilerlemesi, göreve,çalışmaya devam edenlerin maluliyet aylıklarının kesilmemesi, ikinci emeklilik vb. konularında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi edinilebileceğini kaydeden Genelkurmay Başkanlığı, “İş hakkı konusunda” ise İçişleri Bakanlığından bilgi alınmasını önerdi. Genelkurmay, faizsiz konut kredisi konusunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su ücret indirimleri konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gerekli bilginin alınabileceğini anlattı.”

Bu Haberi Gördünmü!

Dağtekin’den ‘Dünya Gazeteciler Günü’ Mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin , 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir