Türk Eğitim-Sen 24 Kasım Öğretmenler Günü Anketinin Sonuçlarını Açıkladı

 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü anket sonuçlarına ilişkin, “Kredi kartına bağımlı hale gelen, banka kredilerine muhtaç edilen, borçlarını kapatmak için çektiği kredi karşılığı evini ipotek gösteren öğretmenler olduğu düşünüldüğünde, bizler nasıl eğitimin itici gücü, olmazsa olmazı öğretmenlerimizi mutlu ve huzurlu kılacağız” dedi.

Türk Eğitim-Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Sendikanın internet sitesi turkeğitimsen.org.tr ve 6 bağımsız internet sitesinde daha yer alan anket çalışmasına toplam 21 bin 313 kişi katıldı. Türk Eğitim-Sen’den anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, ankete katılanların yüzde 84.8’sinin erkek, yüzde 15.2’sinin kadın olduğu kaydedildi. Yüzde 12.1’inin bekâr, yüzde 87.9’unun evli olduğu kaydedilirken, yüzde 79.6’sının çocuğu olduğu, yüzde 20.4’ünün ise çocuğunun olmadığı bildirildi. Çocuğu olanların yüzde 26.8’inin 1, yüzde 51.2’sinin 2, yüzde 17.7’sinın 3, yüzde 4.3’ünün de 4 ve üzeri çocuğu olduğu ifade edildi. Yüzde 75.4’ü öğretmen, yüzde 12.7’si müdür yardımcısı, yüzde 11.1’i müdür, yüzde 0.8’i de müdür başyardımcısı. Ankete katılan öğretmenlerin aylık gelirlerinin yüzde 15.3’ü 2 bin 220-2 bin 500 TL, yüzde 50.9’u 2 bin 501-3 bin TL, yüzde 22.6’sı 3 bin 1-3 bin 500 TL, yüzde 11.2’si de 3 bin 501 TL ve üzerinde ücret aldığı bildirildi.

Ankete Katılanların Yüzde 79.2’si Son 5 Yıl İçinde Bankadan Kredi Çekmiş

Ankete katılanların yüzde 79.3’ü son 5 yıl içinde bankadan kredi çektiğini, yüzde 20.7’si çekmediğini ifade ederken, son 5 yıl içinde bankadan kredi çektiğini belirtenlerin yüzde 53.6’sı bireysel, yüzde 32.3’ü konut, yüzde 8.9’u taşıt, yüzde 0.8’i eğitim kredisi çektiği bildirildi. Bu soruya diğer yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 4.4 oldu.

“Şu anda üzerinizde kaç banka kredisi var” sorusuna ankete katılanların yüzde 33.9’u 1, yüzde 22.8’i 2, yüzde 10.2’si 3, yüzde 4.9’u 4 ve üzeri, yüzde 28.2’si de hiç yok cevabını verdiği tespit edildi.

Ankete katılanların yüzde 44.4’ünün önümüzdeki günlerde banka kredisi çekmeyi planladığı ifade edildi.

Ankete Katılanların Yüzde 94’ü Kredi Kartı Kullanıyor; Yüzde 22.6’sının Aylık Kart Harcaması Bin 1 -Bin 500 Tl Arasında

“Kredi kartı kullanıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 16.4’ü ara ara, yüzde 77.6’sı her zaman, yüzde 6’sının ‘kullanmıyorum’ cevabı verdiği görüldü.

“Kredi kartı kullanıyorsanız aylık kart harcamanız ne kadar?” sorusuna ankete katılanların yüzde 3.6’sı 100-300 TL, yüzde 8.2’si 301-600 TL, yüzde 9.4’ü 601-800 TL, yüzde 12.2’si 801-bin TL, yüzde 22.6’sı 1.001-bin 500 TL, yüzde 21.1’i bin 501-2 bin TL, yüzde 11,1’i 2 bin 1-2 bin 500 TL, yüzde 11.8’i de 2 bin 501 TL’den fazla olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 59’u kredi kartı borcunu düzenlik olarak ve tamamını ödeyebildiğini, yüzde 41’i ise ödeyemediğini kaydetti.

Yüzde 86.6’sının Alım Gücünde Son Bir Yılda Azalma

Ankete katılanların yüzde 86.6’sı son bir yıl içinde alım gücünde azalma olduğunu, yüzde 13.4’ü ise azalma olmadığını ifade etti.

Alım gücünde azalma olduğunu belirtenlere “alım gücünüzdeki azalmayı oransal olarak nasıl ifade edersiniz” diye soruldu ve buna göre yüzde 5.2’si “yüzde 10’dan az”, yüzde 35.9’u “yüzde 10-20”, yüzde 30’u “yüzde 21-30”, yüzde 16.7’si “yüzde 31-40”, yüzde 7.2’si “yüzde 41-50”, yüzde 5’i de “yüzde 51’den fazla” cevabını verdiği tespit edildi.

Öğretmenlerin En Büyük Lüksü Tatile Gitmek/Seyahat Etmek

“En büyük lüksünüz nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 28.4’ü tatile gitmek/seyahat etmek, yüzde 27’si dışarıda yemek yemek, yüzde 18.9’u alışveriş yapmak (giyim, kişisel bakım v.b.), yüzde 5.4’ü hobilerimle uğraşmak, yüzde 2.7’si sinemaya/tiyatroya/konsere gitmek, yüzde 2’si spor salonuna gitmek derken; yüzde 15.6’sı diğer seçeneğini işaretlediği görüldü.

Ankete Katılanların Yüzde 27.3’ü Ek İş Yapıyor

Ankete katılanların yüzde 27.3’ü ek iş yaptığını, yüzde 72.7’si ek iş yapmadığını ifade ederken, ek iş yapanlara ne kadar zamandır ek iş yaptıklarını sorulması üzerine yüzde 8.9’u son 6 ay, yüzde 8.2’si 6 ay-1 yıl, yüzde 14.5’i 1-2 yıl, yüzde 17.2’si 2-4 yıl, yüzde 12.5’i 4-6 yıl, yüzde 6.6’sı 6-8 yıl, yüzde 10.7’si 8-10 yıl, yüzde 21.4’ü de 10 yıldan uzun süredir cevabını verdiği kaydedildi.

Ek iş yapanlara hangi işlerde çalıştıkları sorulduğunda ise yüzde 32.8’i özel ders verdiğini, yüzde 21.3’ü çiftçilik yaptığını, yüzde 8.3’ü boya-badana, tamirat işleri yaptığını, yüzde 6.8’i ticaretle uğraştığını, yüzde 1.2’si taksicilik yaptığını, yüzde 1.2’si garsonluk yaptığını, yüzde 0.6’sı gece bekçiliği yaptığını, yüzde 0.4’ü aşçılık yaptığını belirtirken; yüzde 27.4’ü bu soruya diğer cevabını verdiği ifade edildi.

Gıda Harcamaları Bir Önceki Yıla Göre Arttı

“Aylık gıda harcamanız ne kadar” sorusuna ankete katılanların yüzde 8.1’i 200-400 TL, yüzde 20.6’sı 401-600 TL, yüzde 23.4’ü 601-800 TL, yüzde 23.6’sı 801-1.000 TL, yüzde 16.4’ü 1.001-bin 500 TL, yüzde 5.5’i bin 501-2 bin TL, yüzde 2.4’ü de 2 bin 1 TL ve üzeri olduğunu belirtti.

“Son bir yıl içinde yaptığınız gıda harcamalarınızı ondan önceki bir yıl ile mukayese ettiğinizde, herhangi bir değişim oldu mu” sorusuna yüzde 70.3’ü arttı, yüzde 18.5’i azaldı, yüzde 11.2’si değişmedi cevabı verildi.

“Borçlarınızı kapatmak için çektiğiniz kredi karşılığı kendi evinizi ya da ailenizin evini ipotek gösterdiniz mi” sorusuna yüzde 25.7’si evet, yüzde 74.3’ü hayır cevabı verildiği tespit edildi.

Öğretmenler Alışveriş Yaparken Fiyat Araştırması Yapıyor

“Alışveriş yaparken fiyat araştırması yapıyorum. Uygun etiketli ürünleri tercih ediyorum” ifadesi sizin alışveriş davranışınızı anlatıyor mu” sorusuna yüzde 93.5’i evet, yüzde 6.5’i hayır cevabı verildi.

“Çocuklarınızın eğitimine ya da kendi kişisel gelişiminize/eğitiminize yaptığınız harcamanın ailenizin toplam geliri içindeki payını nasıl ifade edersiniz” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.3’ü az, yüzde 13.8’i fazla, yüzde 37.9’u orta cevabını verdi.

“Zor günlerimde kullanmak üzere yatırım/tasarruf yapıyorum” ifadesine katılıyor musunuz” sorusuna yüzde 19.2’si kesinlikle katılıyorum, yüzde 50.4’ü kesinlikle katılmıyorum, yüzde 30.4’ü de kısmen katılıyorum denildi.

Ankete katılanların yüzde 88.7’si ek gösterge 3600’e yükseltilse ve öğretmenlere yıpranma payı verilse emekliliği hak ettiğinde emekli olacağını ifade ediyor.

Ankete Katılanlar Zam Oranlarının Memurların Ekonomik Kayıplarını Telafi Etmeyeceğini Düşünüyor

“Toplu sözleşmede 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 yılı için ise yüzde 3+4 oranında zam yapılması ekonomik kayıplarınızı telafi edecek mi” sorusuna ankete katılanların yüzde 89.7’si hayır, yüzde 10.3’ü evet cevabını verdi.

Ankete Katılanların Yüzde 74.6’sı Toplu Sözleşmeyi Hayal Kırıklığı Olarak Nitelendiriyor

Bu yıl yapılan toplu sözleşmeyi ankete katılanların yüzde 74.6’sı hayal kırıklığı, yüzde 16.6’sı idare eder, yüzde 6.6’sı memnuniyet verici, yüzde 2.2’si de diğer cevabını verdiği görüldü.

İHA

Bu Haberi Gördünmü!

2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Adıyaman’da 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir