Türkiye 28 Şubat’ın İcatlarını Tarihe Gömdü

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Gaffari İzci, 28 Şubat darbesi sonrası görevinden uzaklaştırılan başörtülü öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle görevine iade edilmesine destek verdi.

28 Şubat darbesi sonrası görevinden uzaklaştırılan başörtülü öğretmenlerin tekrar görevlerine dönmeleri ile ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulunan Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Gaffari İzci, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28 Şubat sürecinde görevden atılan öğretmenlerin göreve dönmesi ile ilgili yapmış olduğu çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.ü

“Yeniden memurluğa dönüş hakkı getirildi”

“Torba Kanun olarak bilinen 6495 sayılı Kanunla, başta öğretmenler olmak üzere 28 Şubat döneminde mağdur edilen memurlara pek çok imkan getirildi” diyen Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Gaffari İzci, “ Yaşatılan haksızlıkların, yapılan zulümlerin telafisi mümkün olmamakla birlikte hakkın, hiç değilse kısmen teslimi noktasına getirilen haklar geç kalmış ama yerinde düzenlemelerdir. Bilindiği üzere, 1999 tarihli 4455 sayılı Kanun ve 2006 tarihli 5525 sayılı Kanunlarla, 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların almış oldukları disiplin cezaları, bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmış idi. Ancak Danıştay kararlarına da yansıdığı üzere, bu düzenlemeler sadece disiplin affı niteliğinde olup ilgililere memurluğa yeniden dönüş hakkı getirmiyordu. Torba Kanunla aday memurken, kılık-kıyafet gerekçesiyle atılanlar ile 1999 ve 2006 yıllarında getirilen disiplin aflarıyla disiplin cezaları ortadan kaldırılanlara kadro engeliyle karşılaşmaksızın yeniden memurluğa dönüş hakkı getirildi. Geçen yıl çıkarılan 6353 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44’üncü maddeyle, 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında, almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, disiplin affına ilişkin 5525 sayılı kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlardan, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki Emekli Sandığı keseneklerinin kurumlarınca SGK’na defaten ödenmesi yolu açılmış idi. 6495 sayılı torba kanunla daha önce bu konuda başvuru hakkını kaçırmış olanlara ve de 2006 yılındaki 5525 sayılı Kanunla değil de 1999 yılındaki 4455 sayılı kanunla affa uğrayanlara da kesenek ödenmesi hususunda yeniden başvuru hakkı verildi” ifadelerini kullandı.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nı tebrik ediyoruz”

Söz konusu düzenlemenin yerinde olmakla birlikte yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Gaffari İzci, şunları aktardı; “28 Şubat döneminin memurlar üzerinde estirdiği “devlet terörü” ortamında, haklarında disiplin hükümleri tesis edilmeden 657 sayılı Kanunun 98’inci maddesi gerekçe gösterilerek devlet memurluğundan çıkarılma kararı verilen veya daha sonraki bir zaman diliminde yeniden memurluğa dönüş yapabilme kapısının açık tutulabilmesi amacıyla istifa etmek zorunda kalan memurlar ile 657 sayılı Kanunun 125 ya da 56’ncı maddesinden hareketle haklarında çıkarılma kararı verilmemesi için adaylık süresi içinde istifa etmek zorunda kalan aday memurlar yönünden, disiplin affı kanunlarıyla açılan imkanlar dahi söz konusu olmamaktadır. Haklarında disiplin soruşturmasına başlanmış ya da tamamlanmış olsalar veya haklarında disiplin yönünden devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilmiş olsa bile memuriyetlerinin sona ermesi istifa üzerine olduğundan Torba Kanunla getirilen yeniden memurluğa dönüş ve sigorta primlerinin devletçe ödenmesi hakkından faydalanamadıkları açıktır. Bu konuda mevcut siyasi iradenin yeni bir çalışma yapması ve mağduriyetleri toptan gidermesi gerekir. Yine 4455 ve 5525 sayılı Kanunlar gereğince affa uğramış olup da 2008 yılında yine bir geçici maddeyle 5510 sayılı Kanuna eklenen düzenlemeyle, memurluktan atıldığı tarihten sonraki Emekli Sandığı keseneklerini borçlanarak ödeyen ve bu sayede bu sürelerini emekliliğe esas hizmet süresine saydıran kişiler yönünden var olan adaletsizlik halen giderilmeyi beklemektedir. Bu kişilerin 5510 sayılı Kanunun geçici 44’üncü maddesi kapsamına alınması, yani kesenek ve karşılıklarının devletçe karşılanarak ödedikleri primlerin kendilerine iade edilmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, diğer Bakanlık ve kurumlar arasında örnek bir tavır sergileyerek 28 Şubat’ın mağdur ettiği kişileri torba kanun çerçevesinde yeniden öğretmenliğe ve memurluğa dönüşleri için izlemeleri gereken prosedür ve yapmaları gereken iş ve işlemleri bildiren bir duyuru yayınlandı. Bu suretle Bakanlığın konuya duyarsız kalmayıp, mağduriyetlerin kısmen de olsa telafisi yönünde çaba sarf etmesi tebrik edilecek bir davranıştır. Bakanlığın duyurusunda, Torba Kanunda alan hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere esas olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevine son verilenlerden yeniden öğretmenliğe ve memuriyete atanmak isteyenlerin başvurularının 12 – 29 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacağını ifade etti. Başvuruda bulunacaklar, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı Örneği, Öğrenim Belgesi, Hizmet Cetveli, görevine son verildiğine ilişkin belgeleri (Bakanlık Onayı, Yüksek Disiplin Kurulu kararı veya benzeri belgeler) ibraz edecekler.”

“Memuriyete atanmak isteyenlerin başvuruları 12 – 29 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacak”

Gaffari izci sözlerine şöyle devam etti; “2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 Temmuz 2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 43’üncü maddesiyle 22 haziran 2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun oldukça olumlu bir gelişmedir. 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28 Ağustos 1999 tarihli ve 4455 sayılı memurlar ile diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affı hakkında kanun veya bu kanun hükümlerinden yararlanmış olanların memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,  durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları, 3 ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20  Aralık 2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1 Ocak 1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57’nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar.” Bu hüküm çerçevesinde yapılacak işlemlere esas olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevine son verilenlerden yeniden öğretmenliğe ve memuriyete atanmak isteyenlerin başvuruları 12 – 29 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacak. Böylelikle Türkiye 28 Şubat’ın icatlarını tarihe gömdü.”

Haber: Ömer Karakuş

Bu Haberi Gördünmü!

Kadın muhtar adayları Genel Başkan Yardımcısı Taş ile bir araya geldi 

Adıyaman’da, kadın muhtar adayları, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş ile bir …

2 Yorumlar

  1. lütfen istifa edenleri unutmayalım.aynı mağduriyeti onlarda yaşadı.

  2. haberi yeni duyuyorum ve eylülün 1 bende magdurum şimdi yinemi magdur oldum geçmi kaldık devlet alacagını takip ediyorda verecegi hakları niye takip etmiyor avrupa devletleri gibi acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir