“Ülkemizde Çok Ciddi Bir Öğretmen Açığı Var”

Saadet Partisi İl Müfettişi Emin Atlıhan, öğretmenlerin karşı karşıya bulundukları zorluklara rağmen ortaya koydukları gayretlerin ve fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en büyük zenginliğinin genç nüfus olduğunu hatırlatan Saadet Partisi İl Müfettişi Emin Atlıhan, “Bir ülkenin en büyük gücü, imanlı inançlı evlatlarıdır. Gençliğine sahip olan geleceğinden emin olur. Çağın fen ve teknolojik bilimleriyle teçhiz edilmiş, ahlak ve maneviyat sahibi gençler, Yeniden Büyük Türkiye’nin inşasında en değerli servetimiz olacaktır” dedi.

Altın nesil yetiştirme gibi ulvi bir görevin sorumluluğunu omuzlarında taşımalarına rağmen öğretmenlerin, uygun çalışma şartlarından ve maddi imkandan yoksun olduğunu vurgulayan Saadet Partisi İl Müfettişi Emin Atlıhan, “Maalesef öğretmenlerimiz ciddi sorunlarla boğuşmaktadır. Büyük bölümü ailesinin geçimini sağlayabilmek için işportacılık, simitçilik, şoförlük gibi ek işler yapmak zorunda kalmaktadır.  Türkiye, OECD ülkeleri arasında öğretmenine en düşük maaşı veren ülkelerden biridir. Avrupa ülkelerindeki bir öğretmen özlük hakları bakımından, bizim öğretmenlerimizden 3- 4 kat daha fazla ücret almaktadır. Öğretmenlere uygun çalışma şartlarını hazırlayamayan, hak ettikleri maddi imkânı sağlayamayan bir sistemden, kaliteli eğitim beklemek hayaldir” dedi.

“Öğretmenlerimize huzurlu, güvenli, müreffeh bir çalışma ortamı hazırlamak ülke yöneticilerinin öncelikli görevidir” diyen Emin Atlıhan, dershane tartışmalarına da atıfta bulunurken, “Dershaneler sebep değil sonuçtur. Bir ihtiyacın sonucudur. Bu nedenle dershaneler kapatılsın mı kapatılmasın mı tartışması yerine, eğitimde adalet ve eşitliği sağlayacak, kaliteyi arttıracak adımlara odaklanılmalı” çağrısında bulundu.

Eğitim camiasının bugün karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlardan birinin de ataması yapılmayan öğretmenler konusu olduğunu belirten Atlıhan, “Ülkemizde çok ciddi bir öğretmen açığı vardı. Bu açık derhal kapatılmalıdır. Hem öğrencilerimize hem de atanamayan öğretmenlerimize yıllardır yaşatılan bu mağduriyet derhal giderilmelidir. Çünkü Eğitim bir ülkenin en önemli ve en öncelikli meselesidir. Öğretmenlerimizin hangi fedakarlıklarla çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen Öğretmenlerimizin gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gösterdikleri fedakârlık ve çaba her türlü takdirin üzerindedir” şeklinde konuştu.

Haber: Hatice Aydın

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir