Yanlış Anlaşılan Bir Hadis

1

BİR HADİS NASIL YANLIŞ ANLAŞILIYOR?

Hadis-i Şerif Şöyle:
“Kim ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışırsa yüz şehid sevabı alabilir.”

YANLIŞLAR:
1.yanlış: Bazıları bunu bir sünnet olarak anlıyor.
2.yanlış: Çoğu insan bunu fıkhi anlamda sünnet zannediyor.
DOĞRUSU:
Kastedilen, Resulullah (s.a.v.)’in yaşama biçimidir. Yani buradaki sünnet farz, vacip ve sünnetleri kapsamaktadır.

 

2

Yolcu Olan Kimse Beş Vakit Namazı Nasıl Kılar?
Yolcu olan kimse dört rekâtlık farz namazlarını ikişer rekât olarak kılar. Ancak bunun bir mecburiyet olup olmadığı konusunda mezhepler ihtilafa düşmüşlerdir. Dört fıkıh mezhebinin bu konudaki görüşleri şöyledir:
*Hanefilere göre, yolculuk boyunca dört rekât olan farz namazlarını kısa tutarak ikişer rekât kılmak, bir izin olmayıp mecburiyettir.
*Malikilere göre yolculukta namazı kısaltmak müekked sünnettir.
*Şafii ve Hanbelîlere göre ise dört rekâtlı farz namazları iki rekâta indirmek bir ruhsattır. İsteyen bu izinden yararlanır, dileyen ise farzlarını tam kılar.
Yolculukta namazı kısa tutmanın bir mecburiyet olup olmadığı konusundaki tartışmaları öğrendikten sonra şu kuralları da bilmek gerekir:
*Yolculukta, beş vakit namazın sünnetini kılmak isteyen, tam kılar.
*Yolcu, yolcu olmayan bir kişiye uyarsa farzını tam kılarak imamla birlikte selam verir.
*Yolcu, imam olursa iki rekâtın sonunda selam verir; cemaatin içinde yolcu olmayanlar namazlarını dört rekâta tamamlarlar.
*Yolculukta kazaya kalan namazlar, daha sonra gene kısaltılarak kaza edilir.
*Günümüzde yolculuğun kolaylaşmış olması, namazı kısaltmaya engel değildir.

 

3

Günaha girmek istemeyenlerin asgari olarak uymaları gereken hususlar:
1.Namaz ve diğer ibadetler.
2.Tesettür ve gözü haramdan sakınmak.
3.Hakkından fazlasını istememek.
4.Kul haklarına riayet.

 

4

Bazıları, kendileri de ikramda bulunmak zorunda kalmasınlar diye ikram kabul etmezler; bu, kötüdür.

Bazıları da hem ikram kabul ederler hem de hiç ikramda bulunmazlar; bu, daha kötüdür.

 

5

Hayati kararları çoğunlukla kendimiz veririz. Tercihlerimiz, kendi düşüncelerimizin ürünüdür. Vaktimizi değerlendirip değerlendirmemek bize kalmıştır. Savurgan, cimri veya tutumlu olmaya da biz karar veririz. Sevap ve günahlarımız da kendi kararımızla oluşur.
O halde kendimize zarar verecek iş ve davranışlardan kaçınıp, bize faydası olan iş ve davranışları tercih etmeliyiz.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …