Yardım Edilenlerin Konumu

1

Yardım ettiğin insanları, aşağı görme.
Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme.
Yardım ettiğin insanlar sayesinde, sevap kazanma imkanına kavuştuğunu unutma.

Sahip olduğun nimetlere, kendi üstün özelliklerin nedeniyle kavuştuğunu düşünme.

 

2

“De ki: ‘Söyler misiniz? Eğer Allah geceyi üzerinize kıyamete kadar uzatsaydı, Allah’tan başka hangi tanrı size bir ışık getirebilir? Dinlemez misiniz?” (Kasas-71)

 

3

“Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler.” (Şuara-221,222)

 

4

Bazı insanlar, zengin oldukları halde kendilerini hâla fakir sanırlar; sanırlar ki zengin sayılmak için insanın han, hamam, fabrika, villa ve özel hizmetçi sahibi olması gerekir.

Oysa öyle değil.
Dini açıdan zengin sayılmak için insanın ihtiyaç fazlası olan 81 gr. Altına veya bu değerde paraya bir yıl boyunca sahip olması yeterlidir.
Zengin olduklarının farkında olmayanlar, hem zekâtlarını vermezler, hem de zenginliklerinden dolayı Allah’a şükretmezler.

Elbette her zenginin sorumluluğu, zenginliği ölçüsündedir.

 

5

Cenaze Namazında Fatiha Suresi Okunmalı mıdır?

Fatiha suresinin cenaze namazında okunup okunmayacağı konusunda mezhepler değişik görüşler bildirmişlerdir.
Hanefiler: Kur’an niyetiyle okunmaz, dua niyetiyle okunabilir.
Şafiiler: Fatiha’nın okunması kesin olarak gerekir. İlk tekbirden sonra okunması daha efdaldır.
Hanbelîler: Fatiha’nın okunması gerekir.
Malikiler: Okunmaması daha uygundur.
NOT: Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını bilmeyenler, Rabbena duasını veya fatiha suresini okumalıdır. Fatiha suresi okunursa, diğer iki mezhebin görüşü de yerine gelmiş olur.

 

6

İnsanın rızkına haram karıştırması, sadece klasik hırsızlık yolları ile meydana gelmez.

Kişinin görevine geç gidip erken ayrılması, görevi başında iken uhdesindeki işleri savsaklaması, gerçek olmayan mazeretlerle izin veya rapor alması da maaşını hak etmemesine yol açar.

Hak edilmeyen parayı hak etmiş gibi almak dolaylı bir hırsızlıktır.

Unutulmamalıdır ki her davranış, amacına ve sonucuna göre değer kazanır.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …