“Yargıtay ve Danıştay Kararlarındaki Büyük Çelişki”

Emekli Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Sadık Yetiş, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emeklilerin örgütlenmesine bir darbede Danıştay 10. Dairesinden geldiğini söyledi.

“Yaşamlarını açlık sınırının altında sürdüren ve ülkemizin en mağdur kesimi olan 10 milyon 430 bin emeklinin sendikalaşma talebi Danıştay engeline takıldı” diyen Emekli Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Sadık Yetiş, “Emeklilerin örgütlenmesi için TBMM’de bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı ve ülkemizde ki emekliler bilgi, birikim ve tecrübesiyle yeniden ekonomi alanındaki yerlerini almalıdır” dedi.

“Emeklilerin örgütlenmesinin önüne Danıştay 10. Dairesi’nin şok kararı çıktı”

Emekli Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Sadık Yetiş,“Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emeklilerin örgütlenmesine bir darbede Danıştay 10. dairesinden geldi. Yaşamlarını açlık sınırının altında sürdüren ve ülkemizin en mağdur kesimi olan 10 milyon 430 bin emeklinin sendikalaşma talebi Danıştay engeline takıldı” derken, Danıştay’ın 14.06.2013 tarih ve 2013/5138 sayılı emeklilerin sendikalaşamayacakları yönündeki  kararına tepkisini şu sözlerle dile getirdi; ” Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin (14.11.2011 tarih ve 2010/9354 Esas 2011/11933 Karar nolu) ilamı, Emekli Bir- Sen’in Adıyaman Şubesi hakkında açılan kapatma davasını bozarak, Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (14.06.2012 ve 2010/9354 Esas, 2011/11933 Karar nolu) bozma ilamına uyulmasını hükmetmiştir. Yine bugüne kadar Emekli Bir-Sen’in faaliyetleri konusunda herhangi bir yargı kararı olmamasına rağmen, emeklilerin örgütlenmesinin önüne Danıştay 10. Dairesi’nin şok kararı çıktı.”

“Emeklilerimiz bu sözleşmeler çerçevesinde sendikalaşarak uygar dünyaya uyum sağlamalıdır”

Başkan Sadık Yetiş, Yargıtay ve Danıştay kararları arasında yaşanan  çelişkiyle ilgili olarak şöyle dedi; “Danıştay 10. Dairesi, Emekli Bir-Sen’in Ankara Valiliği’ne  her hangi bir müracaatının olmadığını belirtmiştir. Fakat yapılan müracaatla ilgili kayıtlar şu şekildedir; “Kurucular kurulu evraklarımızla birlikte ( EBS/01 sayılı ve 08.11.2004 tarih Kurucular kurulunun isim listesiyle Ek:  Emekli Bir Sen, ana tüzüğü ile yapılan müracaatın konusu) Ankara Valiliğine ve İl Emniyet Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edilmiş, birinci Olağan Genel Kurulumuzun tutanakları, (EBS/ 25.06.2005 tarih ve 43 sayılı yazımızla) yapılan tüzük değişikliğiyle birlikte Ankara Valiliğine ve İl Emniyet Müdürlüğüne 09.06.2005 tarih ve 9869 sayılı evrak kayıt numarasıyla Sendikamızın 14. Maddesinin geçici 1. Maddesi gereğince verilmiş, 02.12.2009 tarihinde yaptığımız İkinci Olağan Genel Kurulumuzun tutanakları (EBS/189 Sayı) Ankara Valiliğine 11.11.2009 Tarih ve 22821 sayı ile teslim edilmiş olmasına rağmen sendikamızın yok sayılmasıyla ilgili Danıştay tarafından alınan karardaki çelişkiyi göstermektedir. Oysa ki uygar dünyada olduğu gibi, ülkemizdeki emeklilerde, uluslararası (İLO) sözleşmeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Halklara ilişkin Uluslararası Sözleşme, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı) çerçevesinde örgütlenmektedirler. Bizim ülkemizde de emeklilerimiz bu sözleşmeler çerçevesinde sendikalaşarak uygar dünyaya uyum sağlamalıdır. Emeklilerin örgütlenmesine Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli engeller getirirken, bir engelde yargı alanından “Danıştay 10. Dairesi’nden gelmiştir. Dünya da sendikal örgütlenme hızla yaygınlaşırken bizim ülkemizde halen bu örgütlenme kısıtlı haklarla dernekler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.  1990’li yıllarda kurulan TÜED ve TÜMİŞÇİ Dernek üyelerinin maaşlarından kaynaktan kesinti yapılıyor olması ve 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği paketinde “toplu sözleşme hükümleri emeklilere yansıtılır”  hükmü yer almasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu örgütlenme konusunda gerekli çalışmaları ve kurulan sendikaların üyelerinin yazılı talepleri doğrultusunda kaynaktan kesinti yapmayarak sendikalaşmanım önünü kesmektedir. Buna ek olarak da, Danıştay 10.  Dairesi’nin bu şok kararı çıkmıştır.   Emeklilerin örgütlenmesi için TBMM’de bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı ve ülkemizde ki emekliler bilgi, birikim ve tecrübesiyle yeniden ekonomi alanındaki yerlerini almalıdır.”

Haber: Ömer Karakuş

Bu Haberi Gördünmü!

Dağ Bisikleti Yarışında İlk Üç Kürsüsüne Adıyaman Çıktı 

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 27-28 Ekim tarihlerinde 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında Zeytin Kupası Dağ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir