Yaz Tatili

1

Tatili değerlendirmek için neler yapılabilir?

1-Günde en az elli sayfa faydalı kitap okumak gerekir.
2-Her gün bir miktar yabancı dil çalışılabilir.
3-bilgi eksikliği hissedilen derslere özel bir program çerçevesinde çalışılabilir.
4-İbadetler hakkında yeterince bilgi sahibi olmak için bir ilmihal kitabı okunabilir.
5-Kur’an hakkında genel anlamda bilgi sahibi olmak için, Kur’an meali bir kere okunabilir.

6.Yaz Kur’an Kurslarına devam edilebilir.

7.Bir yabancı dile özel olarak çalışılabilir.
Not:Başarısızlık bir zorunluluk değildir, kendi tercihimizdir; başarı da öyledir.

2

Bütün zenginlikler Allah’a aittir. İnsanları, dünyayı ve içindekileri yaratan Allah’tan başkası değildir.
Sahip olunan her nimet, kişiye yeni bir sorumluluk ve ödenmesi gereken yeni bir şükür borcu yükler.

3

Kur’an, mallarını Allah yolunda harcamayanların, ahirette çarptırılacakları azabı şöyle haber veriyor:
“Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele! (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!” (9.Tövbe–34,35)

4

Kur’an-ı Kerim’e Göre İnfak Edeceğimiz Malların Nitelikleri :

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızk olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.” (2.Bakara–267)
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça “iyi” ye eremezsiniz. Her ne harcarsınız, Allah hakkıyla bilir.” (3.Al-i İmran–92)
Desinler için yapılan yardımlar, boşa gider; bu tür yardımlar, yardım edene hiçbir fayda sağlamadığı gibi, riya niyeti taşıdığından, sahibini günaha bile sokar.
Kur’an, iman etmedikleri halde gösteriş için mallarını sarf edenlerin bu işlerinden fayda görmeyeceklerini şöyle haber veriyor:
“Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarf edenler de (ahirette azaba duçar olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o!”(4.Nisa–38)

5

Başkasına kızarak değil, öz eleştiri yaparak/kendi hatalarımızı düzelterek başarılı olabiliriz.

6

Bir Hadis:

“Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır.” (Buhari, Rikak, 28-Müslim, Cennet,1)
Yani: Nefsinin arzularını yerine getiren cehenneme, nefsine ağır gelen sorumluluklarını yerine getiren ise cennete girer.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir