“Yeni İmar Planı”  30 Günlüğüne Askıya Alındı

Adıyaman Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında meclis üyeleri tarafından kabul edilen yeni imar planı askıya çıktı.

Adıyaman Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yeni imar planı askıya çıktı.

Adıyaman Belediyesi’nin Atatürk Caddesindeki (eski belediye) ek binasında bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkan imar planıyla ilgili yapılan açıklamada, “Adıyaman Merkez 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 6 Şubat 2018 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Plan paftaları 2 Mart 2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebilecek, itiraz olmaması halinde planlar askı süresini müteakiben kesinleşerek yürürlüğe girecek” denildi.

PHA

Bu Haberi Gördünmü!

Jumbo Kuşlar Bin Liradan Alıcı Buluyor

Adıyaman’da Muhabbet ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği tarafından her hafta kurulan mezatta, muhabbet ve kanarya …