Yolculukta Sünnetler Kısaltılır mı?

 

1

Yolculukta farz namazlar, akşam namazı hariç, ikişer rekat olarak kılındığı halde, sünnetler kılınacaksa niçin tam kılınır?
Çünkü farz namazları kılmamızı emreden ve yolculukta da kısaltılması hususunda bize ikramda bulunan Allah’tır. Sünnetleri ise mecbur olduğumuz için değil, Resulullah kıldığından ve biz de kıldığımızda bize çok sevap kazandıracağı için kılarız. Yolcu iken vaktimiz varsa sünnetleri tam kılarız, vaktimiz yoksa terk ederiz. Allah tarafından düzenlenen bir ibadet ile sünnet bir ibadeti mukayese etmemeliyiz.

2

Moral değerleri yitirmemek insana çok şey kazandırır.
Moral güç, başarının en büyük destekçisidir.
En büyük moral güç, Allah’ı unutmamakla elde edilir.

3

ORTAYI BULMAK ÖNEMLİ:
*İnsan menfaatini bilmeli, ama menfaatçi olmamalı.
*İnsan izzet-i nefsini korumalı, ama gururlu olmamalı.
*Bir partiye mensup olmak çok doğal, ama partizan olmak yanlış.
*Bir cemaate mensup olmak mümkün, ama işi ve görevi sırasında cemaatçilik yapmak hatalara neden olur.
*Bir mezhebe mensup olmak doğal, ama mezhepçilik yapmak din kardeşliğine zarar verir.

4

Hangi Olaylar Kader’in Kapsamı İçine Girer?
Evrende olmuş ve olacak bütün gelişmeler ve olaylar kaderin kapsamı içine girer. Dünyayı, Ayı, Güneşi, gezegenleri ve bütün yıldızları Cenab-ı Hak yaratmış, yerlerini, yörüngelerini ve fonksiyonlarını tespit, takdir ve tahdit etmiştir. Allah’ın bilgisi ve iradesi dışında meydana gelen hiçbir şey yoktur. Havayı, suyu, toprağı, ateşi ve atmosferi Allah yaratmıştır. Dünyanın eğimi, yörüngesi, kendi etrafında ve güneşin etrafında dönmesi ilahi takdir neticesinde olmuştur. Böceklerin, kuşların, hayvanların, bitkilerin ve daha nice canlıların yaratılması ilahi takdirin bir parçasıdır. İnsanoğlunun yaratılarak ona ruh, akıl, irade ve nefis verilmesi kaderdir. Dünyanın insanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ayarlanması, mevsimlerin birbirini takip etmesi, gece ile gündüzün düzenli bir şekilde art arda gelmesi, hep ilahi takdirle olmuştur. Allah’ın izni olmadan ne yağmur yağar ne de bir yaprak dalından düşer. İnsanın isteğine bağlı olan ve olmayan bütün özellikleri ve işleri kaderinde olan şeylerdir. Kadın veya erkek, güçlü veya zayıf, güzel veya çirkin olmak hep kaderde olan şeylerdir. Bazı insanların âbid, bazılarının şaki; gene bazılarının âlim, bazılarının cahil olmaları da kaderin kapsamı içinde olan durumlardır. Hâsılı aklımıza gelebilecek hiçbir olay ve durum kaderin dışında mütalaa edilemez. Canlı veya cansız evrendeki bütün varlıklar ve bu varlıklara ait bütün olay ve nitelikler kaderin birer parçasıdır. Allah’ın iradesi, ilmi ve takdiri her şeyi kuşatmıştır.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir