Zammı Sure

1

Namazda Zammı Sure Okuma Konusunda Hangi Kurallara Uymak Gerekir?
Özellikle farz namazlarda ek sure, meşhur adıyla zammı sure okuma konusunda aşağıdaki kurallara uymamak mekruhtur.
*İkinci rekâtta okunan, birinci rekâtta okunandan daha uzun olmamalıdır.
*ikinci rekâtta okunan kısım, Kur’an-ı Kerim’de, birinci rekâtta okunan bölümden sonra yer almış olmalıdır.
*Birinci rekâtta okunan ek sureden sonra, ikinci rekâtta okunacak ek sure seçilirken hemen ardındaki sure değil de sonraki bölümlerden birisi tercih edilecekse okunanın en az iki misli sonrasından veya daha ileriden okunmalıdır.
*Üst üste iki rekâtta aynı sure okunmamalıdır.

2

Karun, zenginliği nedeniyle kavmine karşı azgınlaşınca, kavmi onu şöyle uyarmıştı: “…Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.”(kasas-76) Ancak o, bu uyarıyı dinlemediği için helak olmuştu.

3

Kavuştuğun nimetleri kendinden, başına gelen sıkıntıları Allah’tan bilme hatasına düşme.

4

Şımarık olanlar; arsız, azgın ve hayâsız da olurlar.

5

Örtü, hem güzellikleri örter hem de çirkinlikleri.

6

Bir metni kolay ezberlemek için, hangi zamanları seçmeliyiz?

Cevabı şöyle:

Gece yatmadan önce kırk-elli dakika ezberlememiz gereken ibareye çalışıp araya başka hiçbir iş sokmadan uyumalıyız.
Böylece, beynimizin uyku boyunca pasif bir şekilde de olsa ezberlemeye çalıştığımız ibare ile ilgilenmeye devam etmesini sağlarız.
Sabahleyin uyanınca, ilk iş olarak aynı yere çalışırsak, kolayca ezberleriz.

7

Bakara suresinin son ayetinin anlamı:

“Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız’sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.”

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir