Zararlı İnsanlar

1

Zararlı insanların bazı özellikleri:
–Ellerindeki altınlar daha çok para etsin diye dünyanın karışmasını arzu ederler.
–Sevmedikleri kesimler, töhmet altında kalsın diye birkaç kişinin kim vurduya gitmesinden mutluluk duyarlar.
–Kendi küçük sıkıntılarını unutmak için, başkalarının büyük sıkıntılara uğramasından hoşnut olurlar.

2

Ölen insanlar bu dünyada yaptıklarıyla anılırlar, mahşerde ise yaptıklarından sorgulanırlar.
Anılmak istediğimiz gibi ve hesabımız kolay olacak şekilde yaşayalım.
Hayırlı ölümün şartı, hayırlı yaşamdır.

3

Bir Malın Zekâta Tabi Olmasının Şartları Nelerdir?
Bir malın zekâta tabi olmasının beş şartı vardır.
BİR: Tam Mülkiyet: söz konusu mal, mülkiyeti ve gelirleri itibarıyla, zekât verecek kişiye ait olmalıdır. Belirli sahibi olmayan ve vakfedilen mallardan zekât alınmaz. Hırsızlık ve faiz gibi haram yollardan elde edilen malların zekâtı da olmaz.
İKİ: Artıcı Özelliğe Sahip Olma: ticaret malları, ziraat ürünleri ve doğurgan hayvanlar, gerçek anlamda, artıcı özelliğe sahiptirler. Altın, gümüş ve para gibi nakitler ise potansiyel olarak artma niteliği taşırlar.
ÜÇ: İhtiyaç Fazlası Olma: zekâta tabi mal, sahip olan kişinin zaruri ihtiyaçlarından artakalan kısımdır.
DÖRT: Nisaba Ulaşmış Olması: Belli bir sınıfın altında kalan mal ve gelirden zekât ödenmez. Zekâta esas olan dini nisap yani miktar, gümüşte 595 gram, altında 80 ile 96 gram, hayvanlarda 5 deve, 30 sığır, 40 koyundur. Tahıl nisabı 635 kilodur. (Ebu Hanife’ye göre toprak ürünleri için nisap aranmaz.)
BEŞ: Yıllanma: Bir malın zekâtını vermekle yükümlü olmak için, o mala kesintisiz olarak bir kameri yıl boyunca sahip olmak gerekir. Tarım ürünleri için bu şart aranmaz.

4

Ezanın Asıl Şekliyle Okunması Niçin Önemlidir?
Bunun iki sebebi var:
1.Ezan vaktin değil, namazın sünnetidir. Sadece vaktin geldiğini bildirmek için okunmaz. Öyle ki, namazını kaza edecek bir kişi bile önce ezan okur. Değilse namazın bir sünneti eksik kalmış olur.
2.Ezan, İslam’ın şiarlarındandır. Asıl şekliyle okunur. Bu duru, dünyanın her tarafında böyledir.
Allah, hepimizi okunan ezanlara icabet edenlerden eylesin

5

Şu meşhur söz çok anlamlıdır:
“Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir vatanı kurtarır. ”
O halde görevlerimiz arasında bulunan hiçbir ayrıntıyı önemsiz sayamayız. Önemsiz saydığımız bir ayrıntı birilerinin hayatının kararmasına, önemsediğimiz bir ayrıntı ise birilerinin hayatının kurtulmasına sebep olabilir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir