Zehir Tacirlerinin Hedefi Türk Gençliğidir..!

Maalesef ki Uyuşturucu (madde bağımlılığı) kullanımı genç toplumumuzun en çok zarar gördüğü ve çağın en önemli sorunlarının başında gelmektedir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde hızla yayılmaya başlayan uyuşturucu illeti adeta bir salgın gibi gençliğimiz kasıp kavurmaktadır. İnsanlarımızın çoğu da kişiler neden uyuşturucu kullanırlar, sorusuna kendisine sorar ve bu soruya kendince sebep ve sonuçlar üretirler.

Çocukluk yıllarımızda belli başlı uyuşturucu tabir edilen madde türleri varken teknolojinin gelişmesiyle birlikte pazarlama imkânlarının artması ve yavaş yavaş kaybolan toplumsal değerlerimizle birlikte hem daha çok çeşitliğine hem de uyuşturucu kullanımı öncelerde yetişkinlerde görülen bir durumken şimdi ilkokul çağı seviyelerine kadar düşmesine sebep olmuştur.

Okullarda, Eğlence mekânlarında ve Sokaklarda geleceğimiz olan yarınlarımızı yok etmeyi amaç edinen Madde bağımlılığı o kadar artmıştır ki uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele etmek kadar önem arz eder olmuştur.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan’ın“ Silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur!” sözü ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ nun “ Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın ” ifadelerinden hareketle terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin eş zamanlı ve aynı tempoda sürdürülmesi durumun vahameti en yetkili mercilerin ağzından kararlı bir şekilde dile getirilmiş ve emniyet güçlerimizin kararlı mücadelesi sonucunda çok ciddi mesafeler kat edilmiştir.

Zehir tüccarlarına karşı mücadele etmek tek başına ne Cumhurbaşkanımızın, ne Hükümet Yetkililerinin, nede sadece ilgili sivil toplum kuruluşlarının görevi değildir. Bu görev ve sorumluluk her ferdin, ailenin, toplumun milletçe ve devlet olarak bedeli ne olursa olsun topyekûn seferber olacağı özveri ve sağduyuyla hareket ederek gençliğimizi bu korkunç beladan kurtarabiliriz.

Ahlak Maneviyatın yok olamaya yüz tuttuğu günümüzde lütfen Anne ve babalar olarak; başta çocuklarımıza ve arkadaşlarına gerekli uyarı ve ikazları yapalım, onlara hayır demeyi öğretelim, kurallar ve kaideler çerçevesin de zamanın önemini ve değerini anlatalım, sorumluluk verelim, hem onları dinleyelim hem de onlarla çok güzel iletişimler kuralım ki;

Ancak ve Ancak O Zaman Gençlik Bizim Gençliğimiz Gelecek Bizim Geleceğimiz Olur Diyebilelim..!

Bu Haberi Gördünmü!

İnsanın Çapı, Dostlarının Çapı Kadardır..!

Yazmak isteyip yazamamak gerçekten çok zordur be dostar. Hele hele birde tek çareniz yazmak içinizi …