KÜÇÜK ŞEYLER/KADİR/KADR-U KIYMET GECESİ

KADİR GECESİ/ŞİİR
Bin Ay’dan hayırlıdır- kadr-u kıymet bu gece;
DEST-I HAYY’IN sırrıdır – taht-ı hikmet bu gece..

Fevç-fevç inip/seslenir vicdanlara seranser;
Ayet-ayet Kur’andır- aht-ı Vahdet bu gece..

İner gökten saf-u saf, melekler fecre kadar

Her anı bir selamdır- vakt-ı kamet bu gece;

Nazarlar mesrur kalır-pür nurunda beraber;
Yüreklere kurulur-hat-ı ibret bu gece..

Sarar ruhları fikir-akar, zikir ve şükür;
Serilir HAKK sofrası-tat-ı nimet bu gece..

İdrakler şaşa kalır-ruha haykırır kader;
Kul olmanın rüknüdür- ceht-ı himmet bu gece..

İblis derdest edilir-nefse çöker gam/keder;
Akl-ı feraset yürür-rabt-ı zahmet bu gece..

Duaya dalar diller-melekler selam eder;
Rahmet ve mağfirettir-savt-ı Samet bu gece..

Salat-u selamlardan -Şeytan olur derbeder;
Arş-u ferş’e yükselir-meşk-ı savlet bu gece;

Bu öyle bir taam ki-tüm mahlukat baş eğer;
Kuşatır yeryüzünü- şavk-ı rahmet bu gece..

Başında nöbet tutar-sanki Münker Ve Nekir;
Amelinden sökülür-eşk-ı gaflet bu gece..

Şefkatini sererek- mürşit olur peygamber;
Kurulur yüreklerde-köşk-ı halvet bu gece

İki cihan güneşi (ol)Muhammed’dir(ASS) rehber;
Coşturur ümmetini-aşk-ı Ahmet bu gece..

Bir selamdır “BU GECE” iki cihana değer;
Açılır sır kapısı-pakt-ı Ahret bu gece..
(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri/Kadir Gecesi-24.Temmuz.2014-Adıyaman)

 

KADİR GECESİ ÜSTÜNE BİR KAÇ SÖZ

Kadir gecesi; Yaratılış Hikmetini tamamlayan, zaman tünelinin en değerli ve önemli bir anıdır..
Çünkü, Birbiriyle ilişkili ve birbirinin mütemmim cüzleri olan-İnsan, Kainat ve Kur’an kitabının-Yaratılışının- tamamlanma zamanıdır..
Çünkü; Kurandan sonra ne bir kitap gelecek ,ne de onu insana tebliğ ve tercüme edecek bir nebi peygamber gelecektir..
Çünkü Kuran ve peygamberimiz Hz. Muhammed’le(ASS) beraber risalet makamı da –kıyamete kadar “ Onun şahsında/ÖNDERLİĞİNDE” devam edecek ve başka bir peygamber gelmeyecektir..
Bu manada..
Kur’an; Allah’ın (ezeli ve ebedi)ilm-i iradesiyle yaratılmış olan kainatı ile insanı ve her ikisini de zengin varlığıyla var eden “Allah’ı” insana fark ettirip/tanıttıran ve anlamlı kılarak sevdiren, ona yönelten ve dünyayı imar ve inşa etmek üzere teşvik ettiren bir “tercüman ve rehber” kitaptır..

Kuranda her iki alemin de hayati plan ve programı vardır; İnsan kuranı tanıdıkça, anladıkça, her iki dünya hayatını da kuşatan zenginliğini fark ettikçe, yolunu bulacak ve o yoldan-emin adımlarla vuslata ve mutluluğa doğru yürüyecektir..
Zira kuranda iyilik ve kötülük, doğruluk ve yanlışlık, helal ve haram, mutluluk ve mutsuzluk reçetesi bir arada hazırlanmış ve insana sunulmuştur.. Bu reçeteye göre; Zaman tünelindeki her çağda, olmuş ya da olması muhtemel olgu ve olaylara karşı, kur’anın mutlaka çözümleyici bircevabı/reçetesi ve ilacı vardır.. Zaten, kuranın ezeli ve ebedi bir ilimden halk edilmesi aslında, onun hem geçmişi ve hem de geleceği mucizevi bir şekilde kuşatıp/kapsaması ve ona ışık ve ilaç olmasıdır..

Bu bağlamda insan; Sonucuna katlanmak üzere, Aklı ve feraseti kadar-Allah’ın emir ve yasaklarına uyup/uymamakta- hiçbir zorlama olmadan, özgün ve özgür bırakılmıştır..
Ancak, insan; her iki dünyada da mutlu olmak istiyorsa-kuranı anlamak ve gereğini yapmak-zorunda olduğunu da unutmamalıdır..
Evet, kur’anı anlamayan insan-kör ve sağır, gönlü ve idraki de boş, kısır ve yavandır..
Kadir gecesinin önemi, bu gecede böylesine rehber bir kitap olan kuranın indirilmiş olmasıdır..
Kur’an insana indirilmekle, bence yaratılış hikmetini de tamamlamış ve insanı da kendi aklı, feraseti ve yeteneği ölçüsünce-dünya İmtihanıyla-baş başa bırakmıştır..
İnsan; kur’anın ışığında kainat kitabını okuyup anladıkça, hem yaratılış hikmetini kavrayacak, hem de kendisini ve Yaratıcısı olan Allah’ı tanıyarak-niçin yaratıldığını-rol ve misyonuyla anlamış olacaktır..
İnsan da tıpkı kainat gibi –kur’an’i -bir kitaptır, çünkü; Kainatta olan tüm maddesel yapılar(elementler) insanın bedeninde mevcuttur..
Ve bu da bize bu geçici alemde; birbirini tanımlayıp tamamlayan-farklı görünümlü(3 Kur’anİ/kitabın) var olduğunu gösterir..
Bunlar da şunlardır:
1-Kainat kitabı; Kuran ayetlerinin, görünen ve görünmeyen alemlere-kudret eliyle- serpiştirilerek inşa edilmiş görünen yüzüdür..
2-İnsan;Kainatın insan şekline bürünmüş kur’ani yüzüdür.. Çünkü, doğada olan her şey insanın anatomik yapısına şekil vererek- resmedilmiştir..
3-Kur’anı kerim; Kainat ve İnsanı tarif eden, tanımlayan, açıklayan ve birbiriyle ilişkilendirerek-yaşatılmak üzere insanın yüzünü ve dikkatini, dünyayı imar ve inşa etmeye amade ettirerek-Yaratıcısına döndüren-Plan, proje ve eklerinden müteşekkil ve mütemmim bir İlahi/kitaptır..
İşte kadir gecesi; Kuranın indirilmesiyle (Bu üç kitabı buluşturarak) Yaratılışı da tamamlamıştır.. Bu aynı zamandan Allah’ın yeryüzüne yansıyan ve görünmeyeni görünür kılan anlamlı bir yüzüdür..
Allah, kendi varlığının gücünü –yarattıklarıyla-kainata yansıtarak, bunu kuranıyla insana sunarak ona da bir-KULLUK-dersini vermek istiyor,..Çünkü İnsan bu dünyaya keyif ve zevk-u sefa sürmek için değil, kendi yaratılış hikmetini kavramak, gereklerini yerine getirerek yaşamak, bunun norm ve nosyonunu çevresine de uygulamak üzere gelmiştir..
Evet kuran, dünya ve hayatı öğrenmenin ve öğrenilen normlarını uygulamanın plan ve projesidir..
Çünkü; Plansız, projesiz bir binanın yapılmayacağı gibi, Plansız, projesiz bir dünya ve yaratılışı da imar ve inşa etmek mümkün değildir..
Kuran; Yaratılışın plan ve projesi, İnsan ve kainat ise; bu planın uygulanarak imar ve inşa edilerek görünür kılınan ve mükemmel kılınacak olan anlamlı yüzüdür..
Bu gecenin önemi bundandır..

BU GECE..
Bin Ay’dan da hayırlı, kadr-u kıymet bu gece;
Hikmetli ve ibretli taht-ı nimet bu gece..
Bu gecenin önemi; İçinde,Alemlerin yaratılış, yaşam ve ölüm fihrist ve icmallerini(Plan, program ve uygulanma normlarını-barındıran Kuran-ı Kerimin, peygamber vasıtasıyla-insanlara, okuyup anlasın ve anlayıp uygulasınlar diye- indirilmiş olmasıdır..
Çünkü, Kuran bir hayat ve yaşam kitabıdır; Olmuş, olmakta olan ve olacak tüm olgu ve olayların ip uçlarını, tedbir ve çarelerini göstererek ve bunu, daha önce meydana gelmiş olgu ve olaylarla da örnekleyerek-sebep ve sonuçlarına dikkat çeker-İnsanın İnsanileşmesi için-onu uyarır ve yol gösterir..

Evet.. Kuran Allah’ın kelamıdır; İnsana hitabıdır, kainat kitabının görünen yüzüdür, insanı insan ederek, onu şereflendiren ve tüm yaratılmışlara sultan yapan bir önder hayat ve yaşam kitabıdır.. Bunu idrak eden ona sarınır, hayatına rehber yaparak-her iki dünyada da rahat ve huzurlu olur, kavramayarak ona bigane kalanlar ise; Hem bu dünya da hem de öte alemde yüzüne bakılmaz insanlardan olurlar..

SON/SÖZ

Kuran hem bir itaat ve ibadet kitabıdır, hem de hayatı ve kainatı anlamak,yaşamak ve yaşatmak reçetesidir..
Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olması, ki (bu da 80 yıla tekabül etmektedir.) insana sunulmuş bir (günahtan)kurtuluş imkandır; Bu geceyi ihya edebilen bir insan ,ömrü boyunca yapmış olduğu ibadetlerle ilgili tüm günahlarından(Kul hakkı hariç) kurtulma imkanına kavuşabilir..

Özel not; Bu gecenin kıymeti tartışılmazdır, lakin; Her kesin kadr-u kıymeti de, öyle sanıyorum ki, niyeti ve ameli kadardır- diyorum..Bu nedenle de, ihlas ve samimi olarak-Allah’a-yönelenlerin her anları bir kadir gecesi hükmündedirdiye düşünüyorum.. Çünkü, Allah’ın af’ı da rahmet ve bereketi de bir geceye-asla sığmayacak kadar bol, büyük ve anlamlıdır..
Bu şuurla herkesin Kadir gecesini kutluyorum..

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı
error: Uyarı: İçerik Korunuyor !!